Bericht BAG berichtencatalogus

4 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
Bericht BAG berichtencatalogus

In de patch bg0310_20120402_patch11 zijn in het bericht bgrBSLSP_Lk03 de elementen num.status en num.geconstateerd verplicht.

Ons inziens is dit niet correct. Namelijk, als de AOA een typering "Overig adresseerbaar object aanduiding" heeft, dan zijn deze elementen niet van toepassing (niet voor niets beginnen de tags met num.xxx).

Ons inziens moet, in analogie met het element num.indicatieHoofdadres, aan de definitie van deze elementen worden toegevoegd minOccurs="0".

Robert Melskens

Ook andere berichten zoals 'bagBN_Lk03', 'bgrBSLLP_Lk03', 'bgrCOG_Lk03' maken net als 'bgrBSLSP_Lk03' via via gebruik van de complexType 'AOA-bag-toevoegen' waarbinnen de te wijzigen elementen staan.
De vraag is of de genoemde wijziging alleen gevolgen mag hebben voor het bericht 'bgrBSLSP_Lk03' of ook voor de andere berichten.

Robert Melskens

Dit erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR272.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

De elementen num.status en num.geconstateerd zijn optioneel gemaakt in de complexType 'AOA-bag-afvoeren'.

Discussie gesloten.