Berichtencatalogus bg0310-BAG

2 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
Berichtencatalogus bg0310-BAG

Het koppelvlak BAG-WOZ is conform de vergadering van 15 juni 2011 van de StUF expertgroep omgezet in de Berichtencatalogus bg0310-BAG. Zie de link: http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/documenten/stuf/9_stuf_koppelingen/bag-woz.

Om te voldoen aan de StUF best practices wordt voorgesteld de inperking van de berichtinhoud vast te leggen in de XSD, zodat berichten streng gevalideerd kunnen worden. Echter, door de aangepaste XSDs verandert de berichtinhoud.

Daarom wordt ten behoeve van backwards compatibileit voorgesteld zowel de huidige als de aangepaste berichtinhouden te accepteren. Daarin zien wij geen heil, omdat deze backwards compatibileit alleen van toepassing is op de door de zendende applicatie verstuurde berichten en geen nut heeft voor de ontvangende applicaties; deze moeten naast de bestaande berichten ook de aangepaste berichten kunnen ontvangen.

Omdat de strengere validatie leidt tot een wijziging van de berichtinhoud, zou dit volgens het concept beheermodel pas ingevoerd kunnen worden in een volgende versie van BG 03.10.

Om de invoering van de koppeling tussen BAG applicaties en binnengemeentelijke afnemende applicaties niet te vertragen stellen wij voor de huidige specificaties ongewijzigd van kracht te laten zijn, voorlopig te berusten in de zwakke validatie en de aanpassing naar een strengere validatie door te voeren in de eerstvolgende nieuwe versie van StUF BG.

Annemiek Droogh

Inderdaad kan er wellicht bij het ontvangen van berichten uit een andere BAG-applicatie sprake zijn van enige wijziging.  Wij verwachten echter dat de invloed hiervan beperkt is. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een VBO bericht naast een TGO bericht dat binnen kan komen. In de verwerking kan je dit VBO bericht op dezelfde manier verwerken als het TGO bericht. De extra-validatie eisen zijn met name van betekenis voor de leveranciers van BAG-berichten die wel met deze nieuwe berichten gaan werken.  Ons inziens kan de strengere validatie op deze manier wel al worden ingevoerd.