BUG: Nergens is gespecificeerd dat authentiek verplicht is in antwoordberichten voor basisregistratieobjecten

5 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
BUG: Nergens is gespecificeerd dat authentiek verplicht is in antwoordberichten voor basisregistratieobjecten

Probleem

De vraagberichten voor basisregistratie bevatten niet het element authentiek in het scope-element. Het is de bedoeling dat in het antwoordbericht het element authentiek altijd wordt opgenomen, maar dit is nergens gespecificeerd.

Oplossing

Neem in het keuzenVerStUFfing RSGB document deze verplichting op en/of maak authentiek binnen de berichtcatalogus vraagAntwoord verplicht binnen de antwoordberichten

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR243.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Tijdens de StUF Expertgroep van 19 september 2012 is besloten om het element 'authentiek' als optioneel element toe te voegen aan het 'scope' element.

Henri Korver

In de bijeenkomst van de stuf expertgroep op 16 januari 2013 is naar voren gekomen dat het beter is om het schema niet aan te passen wegens problemen met backwards compatibiliteit. Het voorstel is nu om in het sectormodel (keuzeverstuffingdocument) te beschrijven dat in het antwoordbericht verplicht het element "authentiek" moet worden opgenomen.

Robert Melskens

In de StUF EG van 20 maart 2013 is besloten om geen wijziging in het verStUFfingsdocument aan te brengen en in patch 16 het element 'authentiek' toch als optioneel element op te nemen in het schema.

Robert Melskens

In het schema 'bg0310_ent_vraagAntwoord.xsd' is waar het in de scope ontbrak 'authentiek' als optioneel element toegevoegd aan de complexType van de fundamentelen.

Discussie gesloten.