ComplexType TGO-bag-OGO-afvoeren bevat ten onrechte verplicht tijdstipRegistratie

4 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
ComplexType TGO-bag-OGO-afvoeren bevat ten onrechte verplicht tijdstipRegistratie

Probleem
In het complexType 'TGO-bag-OGO-afvoeren' is het element 'tijdstipRegistratie' verplicht.
Om die reden kan in het eerste object van een 'ogoLk01' binnen een 'bagAGO_Lk03' bericht het 'tijdstipRegistratie' element niet weggelaten worden.

Oplossing
Maak het 'tijdstipRegistratie' element in 'TGO-bag-OGO-afvoeren' optioneel.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0375.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Ik heb een oplossing van dit probleem uitgewerkt in het schema 'bg0310_ent_bag.xsd' (zie bijgaand bestand 'ONV0375.zip').

 

Bijlage

ONV0375.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 april 2015 is het onderhoudsverzoek goedgekeurd. Het is dan ook omgezet naar een erratum (ERR0375). Er werd overigens aangegeven dat dit probleem op nog meer plaatsen speelt.