Element ontbreekt in macLa01

4 reacties / 0 nieuw
Sid Brouwer
Element ontbreekt in macLa01

In de scope van het macLv01-bericht kan gevraagd worden om de begindatumVerblijf van het bezoekadres van de eigenaar (BG:macLv01/BG:scope/BG:object/BG:heeftAlsEigenaar/BG:gerelateerde/BG:nietNatuurlijkPersoon/BG:bezoekadres/BG:begindatumVerblijf).

Het antwoorbericht macLa01 kent dit element niet in het bezoekadres-element (BG:macLa01/BG:antwoord/BG:object/BG:heeftAlsEigenaar/BG:gerelateerde/BG:nietNatuurlijkPersoon/BG:bezoekadres), waarmee het antwoord dus niet kan voldoen aan de scope als de begindatumVerblijf wordt gevraagd.

Voorstel: corrigeer deze fout en voeg het element alsnog toe. Waarschijnlijk geldt dit voor alle macLa0x-berichten, in ieder geval ook voor La02.

Issue Manager

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0508.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op:
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Sid Brouwer

In aanvulling hierop:

Er ontbreken ook elementen in het correspondentieadres van een eigenaar in geval dat een NPS is en in de NPS (eigenaar) zelf.

Robert Melskens

In de scope van het macLv01-bericht kan binnen het bezoekadres van de eigenaar ook nog gevraagd worden om de elementen:

* wpl.identificatie
* aoa.woonplaatsWaarinGelegen
* gor.identificatie
* opr.identificatie
* gor.straatnaam

Er is dus een flink verschil tussen wat gevraagd en wat geleverd kan worden. Geen idee of er een reden was om bij creatie voor deze modellering te kiezen. Je zou zeggen dat deze elementen niet per ongeluk uit de betreffende complexType zijn verwijderd. Het oplossen van dit probleem geeft overigens compatibiliteits issues dus het is de vraag wat belangrijker is, het oplossen van de inconsistenties of de compatibiliteits issues.

Op dit moment wordt voor het definiƫren van het bezoekadres in BG:macLa01/BG:antwoord/BG:object/BG:heeftAlsEigenaar/BG:gerelateerde/BG:nietNatuurlijkPersoon de complexType 'BG:VerblijfsadresGrpNNPVES-kerngegeven' gebruikt. De meest eenvoudige en voor de hand liggende wijze om op die locatie ook te kunnen beschikken over 'BG:begindatumVerblijf' is het complexType 'VerblijfsadresGrpNNPVES-antwoord' te gaan gebruiken. Daarmee worden ook de hierboven genoemde 5 andere elementen beschikbaar gesteld.

Deze wijziging betekent dat de content van 'BG:NNP-gerelateerdeAntwoord' wijzigt, een complexType dat ook in andere berichten zoals de wozlv01 wordt gebruikt. Indien dit geen probleem is stel ik voor de voorgestelde wijziging aan te brengen.

Wat betreft correspondentieadres van een eigenaar (in geval dat een NPS is) geldt eigenlijk hetzelfde.
Daar wordt nu 'CorrespondentieAdresGrp-kerngegevens' gebruikt. Ook hier is de meest eenvoudige en voor de hand liggende wijze deze te vervangen door de 'antwoord' versie ('CorrespondentieAdresGrp-antwoord'). Hier gelden natuurlijk dezelfde overwegingen (inconsistenties vs incompatibiliteit).

In NPS-gerelateerdeAntwoord (de eigenaar zelf) missen de elementen:

* brondocument
* tijdvakGeldigheid
* tijdstipRegistratie

Ook hier de vraag waarom deze elementen in het verleden verwijderd zijn.
Voor het oplossen van dit probleem moeten deze elementen direct aan NPS-gerelateerdeAntwoord worden toegevoegd met de genoemde compatibiliteits issues als gevolg.