Element status bij wijzigkennisgevingen in een gebeurtenisgerichte samengestelde kennisgevingen van de BAG berichtencatalogus.

3 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
Element status bij wijzigkennisgevingen in een gebeurtenisgerichte samengestelde kennisgevingen van de BAG berichtencatalogus.

In de samengestelkde kennisgevingen van de BAG berichtencatalogus wordt meestal voorgeschreven dat het element status moet worden verstuurd. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld aoa.status wel bij BGR-VBI, maar niet bij BRA-OPC. Ander voorbeeld. gor.status wel bij BRA-BOR, maar niet bij BRA-HNU.

Wij begrijpen de logica niet achter deze keuzes.

Ons inziens is het element geen kerngegeven en hoeft in een wijzigkennisgeving alleen verstuurd te worden als  de waarde van het element is gewijzigd.

Ons voorstel is dit in een erratum aan te passen: status is alleen verplicht als de waarde is gewijzigd.

Sid Brouwer

Voor zover ik kan overzien is er in de genoemde berichten maar één status-element waarvan ik me afvraag of deze verplicht zou moeten zijn: in het element vboLk01-wijzigen is de status verplicht, waarbij ik me af vraag of de status wel zou moeten wijzigen.

Dat gor.status verplicht is in de berichten voor BRA-BOR kan ik mij voorstellen omdat er een nieuwe openbare ruimte ontstaat die dus een nieuwe status moet krijgen. Je loopt hier een beetje tegen het probleem aan dat een openbare ruimte zelf geen status heeft en er in het bericht geen GOR wordt opgevoerd.

Voor de BRA-OPC en de BRA-HNU geldt dat er geen wijzigingen optreden in de statussen van resp. de nummeraanduiding en de (gemeentelijke) openbare ruimte. Dus lijkt het me logisch dat in die berichten de bereffende statussen optioneel zijn.

Annemiek Droogh

De logica achter de keuze is dat bij BGR-VBI (verlenen bouwvergunning ingrijpend) de aoa.status daadwerkelijk wijzigt. (bestaande object wordt beëindigd en nieuwe object wordt toegevoegd) en bij BRA-OPC (opvoeren postcode) wijzigt de aoa.status niet.

Dit is ook het geval bij de gor.status binnen BRA-BOR (benoemen openbare ruimte). Hier wijzigt deze status. Bij BRA-HNU (hernummeren adresseerbaar object) wijzigt gor.status niet.

Als het overal goed geïnterpreteerd is (ik heb alleen de genoemde kennisgevingen nagekeken) zit de status in elke kennisgeving waarin deze verandert. En zit de status niet in de kennisgeving als deze niet verandert.