Erratum bg0310: Ontbrekende sortering op ann.identificatie en anp.identificatie in NNP en NPS

2 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Erratum bg0310: Ontbrekende sortering op ann.identificatie en anp.identificatie in NNP en NPS

Binnen de sortering voor NPS en NNP is geen sortering gedefinieerd met als ingang anp.identificatie resp. ann.identificatie, waardoor er niet op een buitenlands (niet-)natuurlijk persoon gezocht kan worden d.m.v. de identificatie. Voeg sorteringen hiervoor toe.

Maarten van den...

Is verwerkt in bgstuf0301.xsd (031008).