Erratum bg0310: In SUB-gerelateerdeVraagScope is kardinaliteit 1 ipv 3

4 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Erratum bg0310: In SUB-gerelateerdeVraagScope is kardinaliteit 1 ipv 3

Binnen het complexType SUB-gerelateerdeVraagScope is op de tweede choice de kardinaliteit 1. Dit moet zijn 3, opdat voor alle drie de subtypen de scope gedefinieerd kan worden.

Robert Melskens

Maarten,

Ik neem aan dat je in het schema 'bg0310.ent.xsd' moet kijken.
Daar zie ik echter het volgende:

<complexType name="SUB-gerelateerdeVraagScope">
   <complexContent>
      <restriction base="BG:SUBRPS-basis">
         <choice minOccurs="0">
            <choice minOccurs="0">
               <element name="natuurlijkPersoon" type="BG:NPS-gerelateerdeVraagScope"/>
               <element name="nietNatuurlijkPersoon" type="BG:NNP-gerelateerdeVraagScope"/>
               <element name="vestiging" type="BG:VES-gerelateerdeVraagScope"/>
            </choice>
         </choice>
         <attribute ref="StUF:entiteittype" use="prohibited"/>
      </restriction>
   </complexContent>
</complexType>

Hier is, zoals je ziet, de kardinaliteit op de 2e choice dus '0'. Hoe kom jij aan '1'?

Maarten van den...

Hallo Robert,
Het moet worden:

<complexType name="SUB-gerelateerdeVraagScope">
   <complexContent>
      <restriction base="BG:SUBRPS-basis">
         <choice minOccurs="0">
            <choice minOccurs="0" maxOccurs="3">
               <element name="natuurlijkPersoon" type="BG:NPS-gerelateerdeVraagScope"/>
               <element name="nietNatuurlijkPersoon" type="BG:NNP-gerelateerdeVraagScope"/>
               <element name="vestiging" type="BG:VES-gerelateerdeVraagScope"/>
            </choice>
         </choice>
         <attribute ref="StUF:entiteittype" use="prohibited"/>
      </restriction>
   </complexContent>
</complexType>

Maarten van den...

Is verwerkt in versie 031010 van bg0310.ent.xsd.