Erratum: complexType GeometrieIMGEO-e niet goed gedefinieerd

2 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Erratum: complexType GeometrieIMGEO-e niet goed gedefinieerd

Probleem: In bg0310 is het volgende complexType niet goed gedefinieerd

<complexType name="GeometrieIMGeo-e">
                        <annotation>
                                   <documentation>Nog te definiëren en nog nagaan waar GeometrieVlak-e zonodig vervangen moet worden</documentation>
                        </annotation>
                        <simpleContent>
                                   <extension base="BG:GeometrieIMGeo">
                                               <attributeGroup ref="StUF:element"/>
                                   </extension>
                        </simpleContent>
</complexType>

Oplossing: Vervang het door de volgende definitie conform de BGT.

<complexType name="GeometrieIMGeo-e">
                        <complexContent>
                                   <extension base="gml:SurfacePropertyType">
                                               <attributeGroup ref="StUF:element"/>
                                   </extension>
                        </complexContent>
</complexType>

Deze definitie is hetzelfde als het bestaande complexType “GeometrieVlak-e”. Vooralsnog laten we dit complexType bestaan en kijken we later of we het willen vervangen door "GeometrieIMGEO-e".

Robert Melskens

Post gesloten, opgelost d.m.v. ERR253.