Erratum: In KadastraleAanduidingGrp-verplicht is de choice niet verplicht

4 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Erratum: In KadastraleAanduidingGrp-verplicht is de choice niet verplicht

Probleem

De choice met daarbinnen kdp.deelperceelNummer of apr.appartementsindex in het complexType KadastraleAanduidingGrp-verplicht is niet verplicht. Hierdoor is het ambigu of een kadastrale aanduiding alleen bestaat uit kadastrale gemeentecode, kadastrale sectie en kadastraal perceelnummer, want er zou in theorie nog een onbekend deelperceelnummer of appartementsindex kunnen zijn.

Oplossing

Maak de choice verplicht, zodat in het beschreven geval altijd het deelperceelnummer of de appartementsindex moet worden meegegeven. Als de appartementsindex of het deelperceelnummer om wat reden dan ook niet bekend is, dan kan dit in het bericht gespecificeerd worden.

Ruud Kathmann

Maarten,

Eigenlijk geef jij aan dat je de aloude "perceel index letter" mist. Wanneer er een "D" stond, wist je tenminste dat er een deelPerceelNummer moest zijn en bij een "A" dat er een appartementsindex moest zijn.

Probleem is natuurlijk (en daarom is er denk ik ook terecht sprake van geen verplichte choice) dat bij de meeste kadastrale onroerende zaken er geen deelPerceelNummer of appartementsindex relevant is. De meeste perecelen zijn immers gewoon "G" percelen en die hebben geen verder nummer. Het dan verplicht stellen van de choice om daarin vast te leggen dat er geen volgnummer is, omdat het een G-perceel is, lijkt mij niet echt verhelderend.

Volgens mij moeten we maar leren leven met deze situatie. Na invoering van de kadastrale identificatie kan het helemaal geen probleem meer zijn.

Brigit de Bruin

Maarten,

Ruud heeft gelijk. Ellen en ik hebben al ontdekt dat dit fout is opgenomen in het RSGB. Een kadastrale aanduiding betreft een gemeentecode/naam, sectie en perceelnummer voor de gehele percelen. Een deelperceel wordt geidentificeerd door de toevoeging deelperceelnummer en een appartementsrecht wordt geidentificeerd door de toevoeging van een appartementsindex, vandaar geen verplichte choice.

Maarten van den...

Hallo Brigit en Ruud,

Op semantisch niveau ben ik het helemaal met jullie eens, maar op berichtenniveau wat minder.

Het is ongelukkig als in een bericht niet duidelijk is wat de waarde van de elementen deelperceelNummer en appartementsindex is. Als ze niet voorkomen - zoals bij een geheel perceel het geval is, dan is het zinvol om één van beide met StUF:noValue="geenWaarde" op te nemen om dit expliciet te maken in het bericht. Als het element niet is opgenomen, dan kan de betekenis ook zijn dat de waarde onbekend is en moet de ontvanger gaan interpreteren dat het niet opgenomen zijn in de database moet worden opgenomen als het gaat om een geheel perceel. De default waarde voor  niet voorkomende elementen is normaal gesproken waardeOnbekend.