Erratum: Ontbreken gerelateerden in definitie nps synchronisatieberichten

3 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Erratum: Ontbreken gerelateerden in definitie nps synchronisatieberichten

Ik mis in de definitie van npsSa01 en npsSh01 de mogelijkheid om voor toevoegingen en wijzigingen van het te synchroniseren object ook nog gerelateerden toe te voegen. Ik vermoed dat dit probleem ook speelt in synchronisatieberichten voor andere entiteittypen.

In een volgende patch zou dit moeten worden opgelost om de schema's in overeenstemming te brengen met StUF0301.

Issue Manager

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0510.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op:
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Henri Korver

In bijgevoegd schema heb ik het element <gerelateerden> toegevoegd aan npsSa01 en npsSh01.

Oproep aan leden StUF Expertgroep: graag zo spoedig mogelijk even checken of het schema voor deze twee berichten nu weer in overeenstemming is met de standaard!

Zo ja, dan zal ik deze aanpassing ook doorvoeren voor de andere entiteittypen en meenemen in de patch.

Bijlage

bg0310_msg_mutatie_onv0510.xsd