Fouten in mapping WYK van bg0204 naar bg0310

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
Fouten in mapping WYK van bg0204 naar bg0310

Probleem
De bg0310 elementen wijkcode, wijknaam, gem_gemeentecode en gem_gemeentenaam zijn onjuist gespeld. De juiste spelling is wijkCode, wijkNaam, gem_gemeenteCode en gem_gemeenteNaam. Daarnaast is niet gespecificeerd dat de gemeentenaam niet gemapt worden in een kennisgeving.

Oplossing
Verbeter bovenstaande fouten.