Foutieve verwijzing naar BAG schema's in StUF BG 03.10 patch 6

2 reacties / 0 nieuw
Niek Palm
Foutieve verwijzing naar BAG schema's in StUF BG 03.10 patch 6

De BAG schema's die binnen BG worden gebruikt worden geincluded in o.a. bg0310.ent.xsd. Er wordt bij het includen echter geen rekening gehouden met systemen (niet Windows) die gevoelig zijn voor hoofdlettergebruik. In het schema wordt bag met kleine letters geschreven terwij de directory BAG en BAG-schemaOfficieel met hoofdletters wordt geschreven.

Jan Brinkkemper

Niek, volgens mij is dit een erratum gezien dit niet gewijzigd is in patch 6 (en dus altijd zo heeft de schema's heeft gestaan)