Foutieve verwijzing naar schema's in berichtencatalogus bg0310-BAG

1 bericht / 0 nieuw
Robert Melskens
Foutieve verwijzing naar schema's in berichtencatalogus bg0310-BAG

Probleem

In de berichtencatalogus bg0310-BAG staat onderaan pagina 4 een verwijzing naar de schema's 'bg0310.koppelvlakBAG.xsd' en 'bgstuf0310.koppelvlakBAG.xsd' en de wsdl 'bg0310.koppelvlakBAG.ontvangAsynchroonBericht.wsdl'. Deze bestanden bestaan echter niet.

Voorstel

Wijzig de namen in resp. 'bg0310_msg_bag.xsd', 'bg0310_msg_stuf_bag.xsd' en 'bg0310_ontvangAsynchroon_bag.wsdl' en voeg 'bg0310_ent_bag.xsd' toe.