Foutmelding in SoapUI terwijl XML-Spy valideert

5 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Foutmelding in SoapUI terwijl XML-Spy valideert

Probleem

Ik ben zojuist tegen een foutje in de schema’s van de BAG-berichtencatalogus aangelopen toen ik de WSDL’s van deze berichtencatalogus in SoapUI wilde inlezen. Het vreemde is dat XML-Spy geen fout rapporteert bij het valideren van de schema’s maar in de grafische XML-Schema view wel aangeeft dat er iets niet correct is. Oxygen detecteert de fout overigens helemaal niet.

Het gaat om de complexTypes ‘TGO-bag-AOTnietVBO-basis’, ‘TGO-bag-OGO-basis’, ‘TGO-bag-OTR-basis’ en ‘TGO-bag-VBO-basis’. In deze complexTypes worden de attributen ‘StUF:noValue’ en ‘StUF:scope’ geprohibit. Dat is echter onnodig en blijkbaar ook foutief aangezien deze attributen reeds in de complexType ‘TGO-kennisgeving’ worden geprohibit. Je zou dan ook zeggen dat de attributen in de genoemde 4 complexTypes helemaal niet meer geprohibit kunnen worden.

De grafische XML-Schema view van XML-Spy laat wel zien dat het incorrect is. Als je in het complexType de attributen openklikt dan zie je dat de attribuutblokjes van de bewuste attributes een rode rand hebben. Bij het valideren van het betreffende schema wordt echter geen fout geconstateerd.

Het lijkt me dat deze fout snel gecorrigeerd kan worden. Ik vraag me overigens wel af of er niemand anders tegen dit probleem is aangelopen?

Oplossing

Haal de attributen die prohibited worden weg bij de bewuste complexTypes.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR320.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Ik heb ter illustratie een PDF opgenomen met daarin een schermprint van de wijze waarop XML-Spy de fout detecteert.

Bijlage

Foutdetectie in XML-Spy.pdf
Maarten van den...

Ja het is een bekend probleem en dient inderdaad te worden opgelost op de door jou aangegeven wijze.

Robert Melskens

Hierbij de uitwerking van erratum ERR320 waarin je een voorbeeld ziet van de op de genoemde complexTypes uit te voeren actie (zie bijlage: Voorstel erratum ERR320.pdf).

Bijlage

Voorstel erratum ERR320.pdf
Robert Melskens

Dit erratum is doorgevoerd in patch 20 (1 juli 2014).

In de complexTypes ‘TGO-bag-AOTnietVBO-basis’, ‘TGO-bag-OGO-basis’, ‘TGO-bag-OTR-basis’ en ‘TGO-bag-VBO-basis’ zijn de attributen  ‘StUF:noValue’ en ‘StUF:scope’ verwijderd.

Discussie gesloten.