GABA-autorisaties in relatie tot StUF-BG

2 reacties / 0 nieuw
Marco Baars
GABA-autorisaties in relatie tot StUF-BG

Beste,

Onlangs heeft de RVIG een voorstel gedaan voor een vernieuwde GABA-autorisatie. In dit voorstel voorstel wordt er vanuit gegaan dat de attributen met BAG-identificatiecodes niet langer nodig zijn. Het lijkt mij toch dat deze attributen nodig zijn om in StUF 3.10 te kunnen communiceren. Heeft iemand een voorstel hoe hiermee om te gaan?

Marco.

Linda Koers

Tijdens de bijeenkomst van 6 februari waar de voorgestelde wijzigingen met gemeenten en leveranciers besproken zijn, was de conclusie al snel dat de BAG-identificatiecodes erg belangrijk zijn voor de kwaliteit van gegevens. Door RvIG is toegezegd dat Identificatie verblijfsplaats en Identificatie nummeraanduiding daarom in het autorisatiebesluit behouden blijven.