GBO elementen in BTR (BAG-WOZ koppelvlak)

3 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
GBO elementen in BTR (BAG-WOZ koppelvlak)

In de berichten BGR-BSLSP en BGR-BSLLP worden de elementen gbo.puntGeometrie, gbo.oppervlakte en gbo.inwinningswijzeOppervlakte opgenomen. Dit kan niet, omdat deze berichten slechts op Benoemd terrein betrekking hebben, en niet op Gebouwd object, waar deze elementen onderdeel van uitmaken.

Ik zie dit in de tabellen in "Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ versie 0.9.4"

Robin den Adel

Helemaal met Joris eens. Volgens de RSGB documentatie heeft een benoemd terrein ook geen puntGeometrie, oppervlakte of inwinningswijzeOppervlakte. Naar mijn idee horen er in de sheet bij deze elementen streepjes te staan i.p.v. X+.

Ruud Kathmann

Joris en Robin,

Formeel hebben jullie helemaal gelijk. Maar gelijk met het opstellen van deze schema's hebben we bij KING (toen nog Egem) het RFC neergelegd om deze gegevens ook bij benoemd terrein (dus ligplaats en standplaats) op te nemen. Met deze specificaties zijn we daar vast op vooruit gelopen, want StUF bg voorziet in die mogelijkheid, omdat benoemd terrein is "platgeslagen" in het TGO-bericht.