Geboortedatum ontbreekt in NPS-historieFormeel

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
Geboortedatum ontbreekt in NPS-historieFormeel

Probleem
Het element geboortedatum komt niet voor in het complexType NPS-historieFormeel, terwijl er wel formele historie voor is gedefinieerd in het RSGB.

Oplossing
Neem het element geboortedatum op in NPS-historieFormeel.