Gedocumenteerde wijziging mogelijk niet geheel uitgevoerd

6 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Gedocumenteerde wijziging mogelijk niet geheel uitgevoerd

Hans Orbaan van Geotax heeft in patch 16 en 17 de volgende waarneming gedaan m.b.t. de StUF standaard (stuf0301.pdf):
------------------

Vergeleken met versie 031000 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Binnen VOCDEEL het afvoeren van een verblijfsobject en nummeraanduiding toegevoegd om bij het gedeeltelijk verdwijnen van een pand toch het geheel verdwijnen van een erbinnen gelegen verblijfsobject in deze gebeurtenis te kunnen doorgeven.

Kan het zijn dat de AOA vergeten is toe te voegen? Er is namelijk geen mogelijkheid om een NummerAanduiding (Of OAO) af te voeren.

------------------
De wijziging is echter al veel eerder uitgevoerd dan de genoemde patches en is niet te herleiden naar een specifiek erratum.

Maarten van den...

Ik ben ervan uitgegaan dat bovenstaande melding betrekking heeft op het schema bg0310_msg_bag.xsd. Bovenin is gedocumenteerd dat binnen VOCDEEL zowel een verblijfsobject als zijn adres dient te kunnen worden afgevoerd. Het schema is hiermee niet in overeenstemming en het zal daarom waarschijnlijk vergeten zijn. Het lijkt me verstandig om ook het afvoeren van meerdere adressen toe te voegen.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR312.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Hierbij de uitwerking van erratum ERR312 dat voor de volgende StUF Expertgroep op de agenda staat.

In het schema 'bg0310_msg_bag.xsd' heb ik aan de elementen 'bgrVOCDEEL_Lk03' en 'bgrVOCDEEL_Lk04' de elementen 'aoaLk01' resp. 'aoaLk02' toegevoegd voor het element 'pndLk01' resp. 'pndLk02'. In de bijlage kunt u zien wat dat voor 'bgrVOCDEEL_Lk03' precies betekent (zie bijlage: Voorstel erratum ERR312.pdf).

Bijlage

Voorstel erratum ERR312.pdf
Maarten van den...

Geen bezwaren, maar inhoudelijk niet beoordeeld.

Robert Melskens

Dit erratum is doorgevoerd in patch 19 (28 maart 2014).
Als uiteindelijke oplossing is in het schema 'bg0310_msg_bag.xsd' aan 'bgrVOCDEEL_Lk03' en 'bgrVOCDEEL_Lk04' het enkelvoudige bericht 'aoaLk01' toegevoegd voor 'pndLk01' resp. 'aoaLk02' toegevoegd voor 'pndLk02'.

Discussie gesloten.