Gegeven(s) toevoegen aan BAG berichtencatalogus.

2 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Gegeven(s) toevoegen aan BAG berichtencatalogus.

Voor gebeurtenissen die voor GBA relevant  geacht worden, stuurt de gemeentelijke BAG applicatie kennisgevingen naar de gemeentelijke GBA applicatie. Daarbij is het wenselijk dat de GBA applicatie in staat is om, aan de hand van de inhoud van de kennisgeving,  te bepalen of en hoe het bericht verwerkt dient te worden.

Daarbij is het gegeven met de naam gebruiksdoel van belang.  Van een leverancier van GBA administratie-applicaties hebben hun klanten (gemeenten), die met burgerzakenapplicatie van die leverancier werken, aangegeven dat, in sommige gevallen, het ontbreken van het gegeven gebruiksdoel een tekortkoming is van het huidige BAG-GBA koppelvlak. Het gegeven gebruiksdoel ontbreekt in voorkomende gevallen in bepaalde berichten die in de BAG berichtencatalogus zijn gedefinieerd. Leverancier noemt daar bij gebeurtenis Melding gebruiksgereed als voorbeeld.

Meer in het algemeen hebben leveranciers aangegeven dat het wenselijk is te onderzoeken of er gegevens aan de berichtencatalogus  BAG dienen te worden toegevoegd om te bereiken dat de GBA kennisgevingen vanuit de BAG adequaat kan verwerken.

Zie voor dit issue ook het document '5. Wijzigingsverzoek RFC v1.pdf'.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0150.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten