Gemeente in adres

1 bericht / 0 nieuw
Anoniem
Gemeente in adres

In de mapping van sectormodel bg0204 naar bg0310 wordt het element gemeentecode binnen het verblijfadres van een persoon (PRSADRVBL) gemapt op inp.verblijftIn/gerelateerde/gem.gemeenteCode (tabblad PRS, cel E110). In de mapping van bg0310 naar bg0204 is echter niet de inverse mapping opgenomen maar de mapping van de groep verblijfsadres (tabblad NPS, cellen G21 t/m G23). Hierdoor zal bij een transformatie van een bg0310 bericht naar een bg0204 bericht geen gemeentecode worden opgenomen in het verblijfadres van een persoon. De inverse mapping is echter wel mogelijk en heeft gezien de genoemde reden ook de voorkeur boven de momenteel opgenomen mapping. Hetzelfde geldt (weliswaar in minder belangrijke mate) ook voor de buurtcode en de wijkcode.