gerelateerd PND Vraag en antwoord wijken af

6 reacties / 0 nieuw
Ton Timmermans
gerelateerd PND Vraag en antwoord wijken af

Onder TGO vraag kan voor het gerelateerd PND o.a. brondocument in de scope worden opgenomen.
In het antwoord is hier echter niets voor opgenomen.

Vraag en antwoord zijn duidelijk niet in sync.
Ik kan daardoor niet alle gevraagde gegevens terugkrijgen.

Kan het antwoord hierop uitgebreid worden?

Maarten van den...

Vraag en antwoord moeten inderdaad in sync. Dit is dus ook een bug.

Joris Wit

Ook bij WOZKOZ ontbreken toegekendeOppervlakte en meegetaxeerdeOppervlakte in het antwoord type, terwijl deze wel in de scope zitten.

Joris Wit

Enkele gevallen waar een element wel voorkomt in het antwoord, maar niet in de scope:

KOZ-antwoord - authentiek
MAC-antwoord - authentiek
NNP-antwoord - authentiek
NPS-antwoord - authentiek
RSDNPSHDR-antwoord - StUF:tijdstipRegistratie
TGO-antwoord - authentiek
VES-antwoord - authentiek
WOZ-antwoord - authentiek

Maarten van den...

Joris, dank voor je kritisch kijken, want dit is goede input voor een bugfix. Overigens is het niet de bedoeling dat authentiek in de vraag wordt toegevoegd, omdat het VerStUFfing document beschrijft dat de beantwoorder dit element altijd moet opnemen met een waarde.

Robert Melskens

Post gesloten, opgelost d.m.v. ERR264.