Harmonisatievoorstel postcodes

2 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Harmonisatievoorstel postcodes

In 2015 heeft de Werkgroep GAB een nieuw voorstel uitgewerkt: Postcode (zie notitie in de bijlage). Bij deze het verzoek aan de leden van de StUF Expertgroep om dit voorstel te reviewen en de opmerkingen uiterlijk 8 november a.s. te melden op dit forum.

Annemiek Droogh

Volgens ons moeten we benadrukken dat deze afspraak alleen gaat over het uitwisselingsmasker en niet over de semantische definitie van postcode. Er staan in het document diverse inhoudelijke definities van postcode die niet thuis horen in het document. Dat veronderstelt tegenstellingen die er niet zijn.

In de BAG is de postcode inderdaad alleen de postcode behorend bij straatnaam/huisletter. In Handelsregister kan de postcode ook andersoortige postadressen betreffen.

Dus na verwijderen van alle verwijzingen naar inhoudelijke definities zijn wij het hier mee eens.