heeftNevenadressen bij benoemen nevenadres

14 reacties / 0 nieuw
Anoniem
heeftNevenadressen bij benoemen nevenadres

Bij het complexType TGO-bag-VBO-wijzigenNevenadres is het element heeftNevenadressen verplicht.

De situatie kan zich voordoen dat een verblijfsobject zonder nevenadressen een nevenadres erbij krijgt. In dat geval zou je in de was een vbo zonder nevenadressen verwachten en in de wordt een vbo met een nevenadres.

Nu valideert zo'n bericht niet omdat in de was een nevenadres verplicht is.

Voorstel is om  minOccurs="0" op te nemen bij het element heeftNevenadressen.

Maarten van den...

In de was is het ook verplicht om een nevenadres op te nemen, maar met xsi:nil="true" en zonder verdere inhoud. Zie in de StUF-standaard de tekst over het toevoegen van relaties in kennisgevingen.

Robin den Adel

Dat is duidelijk.

Mij lijkt overigens het complexType TGO-bag-VBO-wijzigenNevenadres wat beperkt. Zo ontbreken de elementen brondocument, tijdvakGeldigheid, tijdstipRegistratie en extraElementen.

Is dit bewust?

Maarten van den...

Ja, want het brondocument wordt gespecificeerd per nevenadres in de relatie heeftNevenadressen.

Robin den Adel

Naar mijn idee mis je dan de elementen brondocument, tijdvakGeldigheid en tijdstipRegistratie bij het intrekken van een nevenadres.

extraElementen mist naar mijn idee altijd.

Maarten van den...

extraElementen is toegevoegd op objectniveau. brondocument, tijdvakGeldigheid en tijdstipRegistratie zitten in de relatie en kunnen per nevenadres gespecificeerd worden.

Robin den Adel

Wordt een beetje pingpongen zo.

De relatie is er niet als het nevenadres is ingetrokken. Het is dus onmogelijk om daar de elementen in op te nemen.

Maarten van den...

Bij het intrekken kan je de gegevens kwijt in de in te trekken relatie.

Robin den Adel

Volgens paragraaf 5.2.4, punt 6 van de StUF-standaard moet bij het eindigen van de relatie in het wordt element de relatie-entiteit met de attributen StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud worden opgenomen.

Welke relatie gaat het dan over waar ik de gegevens kwijt kan?

Maarten van den...

In het was element zit de te beeindigen relatie en daar kan je de gegevens kwijt.

Robin den Adel

Moet dan in de te beeindigen relatie van het was element het brondocument van het wordt element worden opgenomen?

Maarten van den...

Ja, je vult in de te beeindigen relatie de waarden zoals die gelden op het moment van beeindigen en dat zijn eindRelatie, tijdstipRegistratie en het brondocument.

Robin den Adel

Wellicht is het goed om de tekst in de StUF standaard aan te passen. Nu staat daar:

Bij een beëindiging mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen.

Blijkbaar moeten andere elementen ook een nieuwe waarde krijgen.

Maarten van den...

Je hebt gelijk. Daar moet worden toegevoegd 'en metagegevens'. Ik zal hiervoor een erratum indienen, dan wordt het in de patch van 1 oktober verbeterd.