Het element gor.straatnaam heeft een verkeerde lengte in AanduidingWOZObjectGrp

3 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Het element gor.straatnaam heeft een verkeerde lengte in AanduidingWOZObjectGrp

Het element gor.straatnaam in AanduidingWOZObjectGrp en zijn restrictions heeft een lengte 80 in plaats van de in het RSGB gespecificeerde lengte 24.

Oplossing
Maak de lengte 24.

Anoniem

Maarten,

Nog wat opmerkingen en vraagjes m.b.t. deze post.

'AanduidingWOZObjectGrp' bestaat niet als complexType en ook niet als element. Wel bestaat het complexType 'AanduidingWOZObjectGrp-basis'. Ik neem aan dat die laatste bedoeld wordt.
Indien dit klopt dan moet de documentatie binnen het schema aangepast worden aangezien daar ook regelematig verwezen wordt naar 'AanduidingWOZObjectGrp'.

Daarnaast geldt dat 'gor.straatnaam' het simpleType 'BG:NaamgevingObject-e' heeft dat op haar beurt weer gebaseerd is op 'BG:NaamgevingObject' wat inderdaad een lengte van 80 heeft.
De vraag is nu of 'BG:NaamgevingObject-e' gewijzigd mag worden in een lengte van 24. Dit simpleType wordt nl. ook door de elementen 'wpl.woonplaatsNaam', 'woonplaatsNaam', 'openbareRuimteNaam' en 'gor.openbareRuimteNaam' gebruikt.

Indien de lengte van deze elementen wel 80 moet blijven dan is een optie om een nieuw simpleType te definieren.

Deze elementen volgend, om te kijken hoe zij gedefinieerd zijn in het RSGB kom ik bij het complexType 'AOANUM-basis' (Basis voor Adresseerbaar Object Aanduiding of Nummeraanduiding). Hierin is het element 'wpl.woonplaatsNaam' opgenomen. Ik kan in het RSGB (en ook het verstuffingsdocument maakt me dat niet duidelijk) echter niet vinden waarom dit element in 'AOANUM-basis' is opgenomen.

Deze vraag heeft geen directe relatie met erratum ERR0057 maar het is denk ik vrij cruciaal om te begrijpen hoe de
verstuffing heeft plaatsgevonden.

Naast de elementen 'wpl.woonplaatsNaam', en 'gor.openbareRuimteNaam' komen dus ook de elementen 'woonplaatsNaam' en 'openbareRuimteNaam' voor. Is dat correct of moeten die eigenlijk ook de naam ''wpl.woonplaatsNaam' en 'gor.openbareRuimteNaam' hebben?
Dit zou alleen toegestaan zijn als daar waar 'woonplaatsNaam' en 'openbareRuimteNaam' zijn gebruikt het entiteittype niet afwijkt van het objecttype in de RSGB. Of dat hier het geval is kan ik echter niet beoordelen.

Maarten van den...

Ik verwijs AanduidingWOZObjectGrp om aan te geven dat ik heb over alle mogelijk typen die starten met deze  naam. Misschien moet dit geexpliciteerd worden. Het lijkt me om deze reden niet zinnig om het schema aan te passen.

De lengte kan 24 gemaakt worden door te verwijzen naar het type "BG:Straatnaam-e" of iets dergelijks.

Op blz 13 bovenaan is in het VerStUFfings document te zien dat WPL is platgeslagen in AOA. Vandaar het voorkomen van wpl.woonplaatsnaam.

De elementen openbareRuimtenaam en woonplaatsnaam komen voor binnen GOR en OPR, respectievelijk WPL en dit is correct. Als ze ook nog elders voorkomen, dan is er een foutje gemaakt, dat niet te verbeteren is omdat het niet downward compatible is.

Maarten