historieMaterieel in antwoordbericht consequent toegepast?

5 reacties / 0 nieuw
Ton Timmermans
historieMaterieel in antwoordbericht consequent toegepast?

IN BG0310_ent_vraagAntwoord.xsd valt op dat bij OPR-antwoord binnen historieMaterieel het attribuut 'entiteittype vereist is en dat het bij andere entiteiten juist verboden is. Is hiervoor een reden aan te geven?

Speelt dit op meerdere plaatsen?

Maarten van den...

Dit is inderdaad een bug die verbeterd moet worden

Robert Melskens

Ik kan het attribuut 'entiteittype' in 'OPR-antwoord/historieMaterieel' niet vinden.
Niet in patch 14 maar ook niet in patch 13. Kun je aangeven waar ik precies moet zoeken.

Tevens hoor ik graag wat de bug is. Komt het attribuut nu onterecht voor op de aangegeven plaats of ontbreekt het onterecht op de anndere entiteiten?

Ton Timmermans

Hier speelt het:

Patch 13

bg0310_msg_vraagAntwoord.xsd

oprLa01

OPR-historieMAterieel -> attribute 'entiteittype' required

In patch 14 is het entiteittype prohibited gemaakt

Robert Melskens

Ok.

Post gesloten, opgelost d.m.v. ERR257.