Import fout in bg0310_msg_stuf_bag.xsd patch 10

5 reacties / 0 nieuw
Hans Wolffenbuttel
Import fout in bg0310_msg_stuf_bag.xsd patch 10

Bij het verwerken van de xsd's uit patch 10 in een webservice valt op dat de gelaagdheid in de xsd's overal netjes is doorgevoerd met uitzondering van de import in bg0310_msg_stuf_bag.xsd. Hier wordt i.p.v. een verwijzing naar "../mutatie/bg0310_msg_stuf_mutatie.xsd" verwezen naar "../entiteiten/bg0310_stuf_simpleTypes.xsd". Graag zou ik willen zien dat dit wordt aangepast.

Robert Melskens

Hans,

Kun je eens goed uitleggen waarom je vindt dat er een verwijzing naar "../mutatie/bg0310_msg_stuf_mutatie.xsd" opgenomen moet worden i.p.v. "../entiteiten/bg0310_stuf_simpleTypes.xsd"?

Het schema '../mutatie/bg0310_msg_stuf_mutatie.xsd" bevat nl. geen componenten die noodzakelijk zijn in bg0310_msg_stuf_bag.xsd.

Volgens mij is de gelaagdheid juist wel overal gelijk doorgevoerd.
Het schema 'bg0310_msg_stuf_mutatie.xsd' heeft eenzelfde functie in de 'bg0310_msg_mutatie.xsd' tak als 'bg0310_msg_stuf_bag.xsd' in de 'bg0310_msg_bag.xsd' tak nl. het definieren van complexTypes voor de Stuurgegevens.

Hans Wolffenbuttel

Beste Robert,

Toen ik de nieuwe opdeling voor het eerst onder ogen kreeg verwachte ik dat er een hierarchische structuur volledig zou worden doorgevoerd. Voor de berichten ( "bg0310_msg_XXX.xsd") is dat ook zo, maar niet voor de stuurgegevens ("bg0310_msg_stuf_XXX.xsd") wat ik niet logisch vind. Ik twijfel niet aan de correctheid, echter lijkt mij de voorgestelde aanpassing een logisch gevolg van mijn redenatie.

Tevens wordt bij gebruik van het huidige opensource framework (Spring) deze redenatie ondersteund doordat de xsd's structuur niet geaccepteerd wordt zonder deze aanpassing. De huidige implementatie importeert twee maal "../entiteiten/bg0310_stuf_simpleTypes.xsd", iets dat wordt voorkomen door onze voorgestelde aanpassing.

Dus door de aanpassing blijven de xsd's valide.

Robert Melskens

Dag Hans,

Ik heb samen met Henri Korver nog even naar dit onderwerp gekeken. Wij beide begrijpen je redenatie niet echt.

Dat je met jouw oplossing het tweemaal importeren van "../entiteiten/bg0310_stuf_simpleTypes.xsd" voorkomt is niet correct. Het bestand "../mutatie/bg0310_msg_stuf_mutatie.xsd" verwijst zelf namelijk ook naar "../entiteiten/bg0310_stuf_simpleTypes.xsd".

Robert Melskens

Inmiddels is duidelijk geworden dat het probleem dat Hans beschrijft te maken heeft met het via meerdere imports importeren van XML-Schema's uit eenzelfde namespace.

Dit probleem is al eerder in een andere post op dit forum beschreven en ik wil u dan ook verwijzen naar die post: 'http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/stuf_3/1265-Problemen-bij-valideren-met-StUF-EF-XSD-bestanden'.