Indien ik een afnemerindicatie plaats o.b.v. Lk01 "T" met sleuteluitwisseling, wat is dan de verdere regelgeving?

1 bericht / 0 nieuw
Kevin Dragstra
Indien ik een afnemerindicatie plaats o.b.v. Lk01 "T" met sleuteluitwisseling, wat is dan de verdere regelgeving?

Indien ik via een Lv01 (zonder het zetten van afnemerindicatie's op alle gevonden objecten) voor ieder overgenomen object uit het La01 afnemerindicaties ga zetten via Lk01 "T" met sleuteluitwisseling, hoe is dan de verdere gang van zaken?

De opzet is dat ik de actuele gegevens van een object terugkrijg.

1) Ik krijg hierna enkel kennisgevingen van mutaties binnen (Lk01 "W/C") met alleen de gemuteerde gegevens. Dit zou betekenen dat ik in de scope van het Lv01 bericht reeds de volledige definitie van het object dat ik wil overnemen moet opgeven. Of anderzijds zou ik ervoor kunnen kiezen om via Sa04 de gegevens te synchroniseren. Immers, krijg ik in een Sa02 de huidige gegevens aangeleverd in een Lk01 “T” vorm. Kan ik de Sa04 i.p.v. het opnemen van de kerngegevens ook enkel voorzien van de sleutelgegevens?

2) Ik krijg dan een Lk01 "T" met de actuele gegevens van het betreffende object. Dit betekend dat ook alle 0 op N en 1 op N relaties dan wel elementen correct worden doorgegeven. De opbouw van mijn object is dan correct.

------------------------------------------------

Naast bovenstaande vraag heb ik ook onderstaande vragen t.a.v. het La01 bericht in de context van NPS.

a) Krijg ik in het La01 bericht voor 0 op N en 1 op N relaties dan wel elementen de volledige set van gegevens binnen? Dus bijvoorbeeld als ik van een NPS de academische titels opvraag (waar ik in de scope enkel 1 acd.code kan opnemen).

b) Welke relatie moet ik (of kan ik het beste) ondersteunen in het vraagbericht t.a.v. het verblijfsadres? Is dit inp.verblijftIn inclusief de typering of is dit verblijfsadres?

Met vriendelijke groet,

Kevin Dragstra