Ingangs- en einddatumObject alleen gemapt van VBO naar TGO en niet van TGO naar VBO

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
Ingangs- en einddatumObject alleen gemapt van VBO naar TGO en niet van TGO naar VBO

Probleem
Van VBO naar TGO worden de datumBouwGereed en datumSloop gemapt op ingangsdatumObject en einddatumObject, maar gaande van TGO naar VBO worden ingangsdatumObject en einddatumObject niet gemapt.

Oplossing
Map ingangsdatumObject in TGO naar datumBouwGereed in VBO en einddatumObject naar datumSloop