Intrekken openbare ruimte

4 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
Intrekken openbare ruimte

In de BAG berichtencatalogus (bg0310_20120101_patch10) bevat de samengestelde kennisgeving braIOR_Lk03 voor de gebeurtenis Intrekken openbare ruimte een enkele oprLk01.

In het begeleidende PDF document staat in de tabel in hoofdstuk 4 voor deze gebeurtenis: "Het intrekken van een openbare ruimte is alleen mogelijk, wanneer er geen enkele nummeraanduiding verwijst naar deze naam."

Dit klopt voor de BAG entiteit NUM. Maar in het RSGB kunnen ook een OAO en een OGO een relatie hebben naar een OPR.

Twee vragen:

  1. Betekent bovenstaande dat NUM (en VBO) eerst via andere berichten ingetrokken cq het VBO een ander adres moet krijgen voordat met een braIOR_Lk03 de OPR wordt ingetrokken?
  2. Betekent bovenstaande dat dit niet van toepassing is voor een OAO (eventueel in combinatie met een OTR of een OGO) warbij het OAO een officieel adres is of een OGO (dat een straatadres heeft in de desbetreffende OPR)? Of moet de begeleidende tekst aangepast worden tot zoiets als: "Het intrekken van een openbare ruimte is alleen mogelijk, wanneer er geen enkele nummeraanduiding, overige adresseerbaar objectaanduiding of overig gebouwd object verwijst naar deze naam."
Han Welmer

Min of meer hetzelfde geldt voor het bericht braIWP_Lk03 voor het intrekken van een woonplaats en OPR ivm relate "ligt in" en/of AOA (cq NUM of OAO) ivm relatie "ligt in woonplaats".

Annemiek Droogh

Han, volgens ons moeten alle drie de vragen positief worden beantwoordt.

Het betekent inderdaad dat NUM (en VBO) eerst via andere berichten ingetrokken cq het VBO een ander adres moet krijgen voordat de OPR wordt ingetrokken. Het is, volgens ons, inderdaad zo dat de begeleidende tekst moet worden aangepast. Het is alleen mogelijk om een openbare ruimte in te trekken als er geen enkele nummeraanduiding, overige adresseerbaar objectaanduiding of overig gebouwd object verwijst naar deze naam. Ook bij het intrekken van een woonplaats mogen er, ons inziens, geen objecten meer aanwezig zijn, met deze woonplaats.

Robert Melskens

Correctie aangebracht in patch 13 (ERR221), post gesloten.