Kerngegeven optioneel

3 reacties / 0 nieuw
Frank van Luijk
Kerngegeven optioneel

Volgens de RSGB kan bij een vestiging nul, één of meerdere handelsnamen worden gespecificeerd. Voor het groepattribuut handelsnamen geldt dat deze optioneel is; voor de gegevens handelsnaam en volgorde binnen deze groep is de kardinalteit 1-1.
In StUF BG 03.10 is bij de kennisgeving voor een Vestiging de handelsnaam vermeld als kerngegevens.

Hoe dit goed te interpreteren:
Zal in een VES-kennisgeving nu altijd minimaal 1 groep handelsnamen aanwezig zijn met minimaal de 2 gegevens handelsnaam en volgorde omdat handelsnaam een kerngegeven is en binnen de groep beide elementen kardinaliteit 1-1 hebben (al dan niet met een geldige waarde of 'waardeOnbekend')
of
mag in en VES-kennisgeving handelsnamen geheel ontbreken omdat de kardinaliteit 0-oneindig is?

Graag zou ik van KING vernemen hoe hierover wordt gedacht.
Extra vraag: Is deze situatie in BG 03.20 ongewijzigd?   
 

Frank van Luijk

Al duidelijkheid hierover verkregen; dit kan gesloten worden.
Sorry voor de overlast.

Robert Melskens

Voor de duidelijkheid toch maar even een antwoord.

Binnen kennisgevingen heb je altijd de keuze of je de kerngegevens opneemt of dat je de StUF:sleutelOntvangend opneemt. Om die keuze te ondersteunen zijn de kerngegevens optioneel gemaakt in de schema's.

Hoe deze constructie er in StUF-BG 3.20 uit zal zien is nog niet bekend.

Overigens is het element 'volgorde' niet verplicht binnen de optionele sequence (van een groep is hier geen sprake) waarin ook 'handelsnaam' en 'handelsnaamVerkort' staan.