Landcode kan ten onrechte korter dan 4 tekens bevatten

3 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Landcode kan ten onrechte korter dan 4 tekens bevatten

Naar aanleiding van een vraag die vandaag bij mij binnenkwam over het element landcode ben ik tot de conclusie gekomen dat het pattern wat bij het simpletype gedefinieerd is niet klopt. Het volgende staat nl in bg0310_simpleTypes.xsd:

<simpleType name="Landcode">
        <restriction base="integer">
            <pattern value="[0-9]{1,4}"/>
        </restriction>
</simpleType>

Dit pattern impliceert dat Landcode een numerieke waarde (0 - 9) is van 1 tot 4 tekens lang. Echter, Landcode is volgens het RSGB: De code, behorende bij de landnaam, opgenomen in de Landentabel van de GBA en heeft het formaat N4, een numerieke waarde van exact 4 tekens lang.

Deze tabel staat hier: https://publicaties.rvig.nl/dsresource?objectid=4792&type=org

Alle landen hebben hier in een 4-cijferige landcode, zonder voorloop nullen. De enige waarde die met 0 begint is 0000 onbekend.

Volgens mij moet het pattern aangepast worden naar:

            <pattern value="[0-9]{4}"/>

Dan komt het overeen met de specificaties in het RSGB en de landentabel van de GBA.

 

Henri Korver

Dank voor de observatie Michiel! Ik heb het patroon in bg0320 meteen aangepast naar [0-9]{4}. Echter voor bg0310 zou ik het patroon laten zoals het is. Immers het is niet fout, alleen dwingt het niet in alle scherpte het juiste formaat af op schema-niveau. Echter nog steeds schrijven het RSGB en de landentabel eenduidig voor hoe het veld met de landcode gevuld moet worden.
​Het veranderen van het formaat is helaas niet backwards compatible. Dus werkende koppelingen zouden dan opeens niet meer goed kunnen functioneren.

PS Deze discussie hoort eigenlijk in het bg0310 forum...

Michiel Verhoef

Ik heb de discussie even omgehangen, je hebt gelijk, dit is een BG-310 issue, geen StUF issue.

In ieder geval heb ik een goed antwoord voor de gemeente die hier een vraag over stelde, bedankt!