Leidt "platslaan" tot teveel berichten?

2 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Leidt "platslaan" tot teveel berichten?

Bij de uitwerking van de koppelvlakspecificaties BAG-WOZ zijn wij aangelopen tegen diverse consequenties van de bij het opstellen en vaststellen van StUF bg 03.10 gemaakte keuzes.

Het "platslaan" van sommige attributen, zoals openbare-ruimtenaam en woonplaatsnaam, in entiteiten leidt bij bepaalde gebeurtenissen tot de noodzaak om een zeer groot aantal berichten te genereren en uit te wisselen. Bijvoorbeeld het wijzigen van een openbare-ruimtenaam (straatnaam) leidt niet alleen tot een wijzigingsbericht voor de entiteit openbare-ruimtenaam, maar ook tot wijzigingsberichten voor alle aan deze openbare ruimte gelegen nummeraanduidingen en voor alle aan deze openbare ruimte gelegen verblijfsobjecten en andere adresseerbare objecten. Bij een wijziging van de naam van een woonplaats doet dit effect zich in nog veel sterkere mate voor.

De partijen die betrokken waren bij het uitwerken van de koppelvlakspecificaties BAG-WOZ vroegen zich af of iedereen zich dit bij het vaststellen van StUF bg 03.10 wel voldoende heeft gerealiseerd. Vandaar de vraag of iedereen binnen de StUF-community zich gerealiseerd heeft dat bijvoorbeeld de gebeurtenis wijziging van een woonplaatsnaam moet leiden tot het verzenden/ontvangen van tienduizenden berichten. En hoe kijken iedereen tegen deze consequentie aan.

Wellicht te overvloede: dit is een vraag om te kijken hoe iedereen er tegenover staat. Het is geen verzoek om de uitgangspunten te veranderen.

Maarten van den...

Zie mijn reactie in de post van Sid Brouwer over tijdvakGeldigheid.

Maarten