Locatie en waarde 'codeGebeurtenis' niet duidelijk.

7 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Locatie en waarde 'codeGebeurtenis' niet duidelijk.

Probleem
Lk01 berichten binnen een samengesteld bericht (Lk03) van de BAG berichtencatalogus moeten allen een 'codeGebeurtenis' extraElement hebben met eenzelfde waarde. Dit staat niet expliciet vermeld in de bijbehorende documentatie. Dit is echter wel de geest achter de fragmenten:

“Om te zorgen dat de berichten die behoren bij één gebeurtenis bij elkaar blijven en als één transactie verwerkt worden, worden deze samengevoegd in samengestelde kennisgevingberichten (Lk03-berichten).”

en

“[..] Deze kennisgevingen worden echter uitsluitend gebruikt als onderdeel van samengestelde berichten per gebeurtenis”.

Daarnaast staat in de documentatie ook niet duidelijk waar dit 'codeGebeurtenis' extraElement met eenzelfde waarde dan precies moet komen te staan. Binnen het 'huidige' of binnen het nieuwe voorkomen van de Lk01 berichten? Uit het feit dat de 'codeGebeurtenis' extraElementen binnen de 'oude' voorkomens af kunnen wijken, een object kan immers eerder meegestuurd zijn met een Lk01 bericht binnen een ander samengesteld bericht, kun je weliswaar afleiden dat ze dus in het huidige voorkomen moeten staan maar het is beter dit expliciet te vermelden.

Oplossing
Neem in de documentatie expliciet op dat alle 'codeGebeurtenis' extraElementen in het huidige voorkomen van een Lk01 bericht binnnen een Lk03 bericht een gelijke waarde moeten hebben.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR299.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Hierbij de uitwerking van erratum ERR299 dat voor de volgende StUF Expertgroep op de agenda staat.

Ik heb onderin de tabel van paragraaf 6.1 van de 'Berichtcatalogus bg0310-BAG'extra regels toegevoegd met betrekking tot het extraElement 'codeGebeurtenis' (zie bijlage: Berichtcatalogus bg0310-sectie-6.1.pdf).

Bijlage

Berichtcatalogus bg0310-sectie-6.1.pdf
Joop van Buul

Robert, ik deel jouw zienswijzen niet.

A)“Om te zorgen dat de berichten die behoren bij één gebeurtenis bij elkaar blijven en als één transactie verwerkt worden, worden deze samengevoegd in samengestelde kennisgevingberichten (Lk03-berichten).” Alle samenstellende Lk01 berichten binnen het Lk03 bericht horen bij elkaar. Daar zorgen wij als leverancier voor. Je zult zien dat in de wordt-tak van de berichten inderdaad de gebeurteniscodes identiek aan elkaar zijn. In de was-toak (de oude waardes) kunnen deze echter wel degelijk verschillend zijn. Het lijkt mij zondigen tegen de stuf regels als we één enekel element in de oude situatie van objecten manipuleren.

B)“[..] Deze kennisgevingen worden echter uitsluitend gebruikt als onderdeel van samengestelde berichten per gebeurtenis”. Ja, ok? Bovendien (net even met John Rooijakkers gesproken) dit zou in tegenstelling zijn tot wat in StUF 2.04 mbt het BAG-GBA koppelvlak is afgesproken. Gebeurtenissen moeten juist veschillende zijn mdat anders geconcludeerd zou kunnen worden dat er 'niets' heeft plaatsgevonden.

Groet, Joop

Robert Melskens

Joop,

Dank je voor je opmerkzaamheid. Je brengt een kleine maar belangrijke nuancering aan op mijn tekst. Ik realiseer me nu dat het extraElement 'codeGebeurtenis' natuurlijk ook in het oude voorkomen voorkomt. Daar kan het allerlei waarden hebben. De 'codeGebeurtenis' extraElementen binnen de actuele (of beter huidige) voorkomens van een Lk03 bericht hebben wel allemaal een gelijke waarde.

Een betere tekst zou dus zijn:

"De 'codeGebeurtenis' extraElementen binnen de huidige voorkomens van de enkelvoudige berichten in een samengesteld bericht dienen allemaal dezelfde waarde te hebben."

Groet,

Robert

Maarten van den...

Ik kan me vinden in het doorvoeren van dit erratum.

Robert Melskens

Dit erratum is doorgevoerd in patch 19 (28 maart 2014).
Als uiteindelijke oplossing hebben we in de tabel van paragraaf 6.1 van de BAG berichtencatalogus de volgende zin toegevoegd aan de laatste regel:

"Dit attribuut wordt geplaatst binnen het huidige voorkomen van alle binnen het samengestelde bericht voorkomende enkelvoudige berichten.
Daarnaast geldt dat alle 'codeGebeurtenis' extraElementen binnen een samengesteld bericht dezelfde waarde dienen te hebben."

Discussie gesloten.