Modellering GBA-locatiebeschrijving

5 reacties / 0 nieuw
Frans Hendriks
Modellering GBA-locatiebeschrijving

Hoe moet voor natuurlijke personen de relatie met een GBA-locatiebeschrijving gemodelleerd worden naar StUF. Volgens de XSD's is deze alleen opgenomen in het verblijfsadres, en niet in het correspondentieadres en de relatie verblijftIn. Betekent dit dat in dit geval de relatie verblijftIn niet bestaat, gezien het feit dat er ook geen relatie is met een (verblijfs)object uit de BAG? En wat als het briefadres betreft, dit wordt opgenomen als correspondentieadres maar daarin ook geen locatiebeschrijving voor?

Hans Gorsic

HI Frans

Het briefadres is iets anders dan een correspondentieadres. Het briefadres is een GBA-adres en het correspondentieadres niet ( in GBA-termen noemt men dat een aangehaakt gegeven).

Bij een briefadres is er een relatie met een VBO. Namelijk het VBO van de briefadresverlener. Deze waarborgt de communicatie van de overheid met de briefadreshouder.

De locatieomschrijving is ook een formeel GBA-adres waarin omschreven wordt waar de burger verblijft, bijv. Onder de brug bij .... straat 12. Dit adres kenmerkt zich doordat er geen BAG-gegevens in in het object ADRES zijn opgenomen. Een afnemer moet aan de hand daarvan herleiden dat het om een GBA-adres gaat en niet om een BAG-adres.

Ik hoop je enigzins op weg geholpen te hebben. Omtrent modelleren heb ik (nog) geen kennis. Dus daar kan ik je niet meehelpen.

Frans Hendriks

Hans,

Bedankt voor de reactie, maar begrijp ik daaruit goed dat een GBA-briefadres NIET als correspondentieadres opgenomen wordt? Waar wordt een briefadres dan wel opgenomen: de relatie verblijftIN en/of het verblijfsadres?

M.b.t een GBA-locatiebeschrijving is er een extra probleem: deze rubriek is alleen gedefinieerd binnen het verblijfsadres. Het verblijfsadres is daarmee het enige adresveld waarin de locatiebeschrijving kan worden opgenomen, ook als het een briefadres is.

Maarten van den...

Hallo Frans,

In het RSGB is gedefinieerd dat het GBA briefadres wordt opgenomen als correspondentie-adres. Er is dan inderdaad een probleem met een eventuele locatieaanduiding in een briefadres, want die kan je niet kwijt. Je kunt. Aan het element adresHerkomst kan je zien of het correspondentie adres een briefadres uit de GBA is.

Als de RSGB definities niet stroken met de eisen van de GBA, dan zal dit allereerst in het RSGB aangepast dienen te worden.

Maarten

Alexander Perdon

Goedendag,

Ik heb hier nog een vraag over. Voor een verblijfsadres kun je een begindatum aangeven maar voor een correspondentieadres niet. Echter als ik naar StUF 2.04 kijk dan hebben beide type adressen een begindatum. Hoe kan ik een StUF 2.04 correspondentieadres vertalen naar een StUF 3.10 correspondetieadres en hoe vertaal ik dus ook een briefadres naar een StUF 3.10 correspondentieadres met betrekking tot de begindatum.

groeten,

Alexander Perdon