Niet voorkomen van element historieMaterieel in alle XXXYYY-historieFormeelRelatie complexTypes

3 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Niet voorkomen van element historieMaterieel in alle XXXYYY-historieFormeelRelatie complexTypes

In bg0310 komt bijvoorbeeld in het complexType KOZKOZAPR-historieFormeelRelatie het element historieMaterieel niet voor. Dit is een fout, want bij een onterecht opgevoerde relatie kan in theorie ook historie zijn vastgelegd.

Voorstel
Check alle historieFormeelRelatie complexTypes in bg0310 op het voorkomen van een historieMaterieel element en voeg dit zonodig toe. Voer deze verbetering door in de vorm van een erratum.

Anoniem

Ok. Erratum geaccepteerd door EGEM.

Maarten van den...

Opgenomen in bg0310.ent.xsd (031010).