Nieuw extra element voor het doorgeven van het %bouwgereed t.b.v. de WOZ

2 reacties / 0 nieuw
Johan Boer
Nieuw extra element voor het doorgeven van het %bouwgereed t.b.v. de WOZ

Bij het opstellen van de koppelvlakspecificaties voor het Wabo-BAG koppelvlak is de (additionele) wens geformuleerd om het percentage bouwgereed t.b.v. de WOZ uit te kunnen wisselen. Het element statusVoortgangBouw biedt alleen de mogelijkheden om de start of het gereedkomen van de bouw of de sloop uit te wisselen. Voor de WOZ zijn de stadia 10%, 20%, 25%, 40% en 60% bouwgereed relevant. Om dit gegeven door te kunnen geven stel ik voor om een extraelement toe te voegen aan de lijst van extraelementen.

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR0327.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.wikixl.nl/wiki/basisgemeente/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten