OGO en straatadres

6 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
OGO en straatadres

Het is mijn niet duidelijk hoe ik in een bgrVBN_Lk03 bericht conform de BAG berichtencatalogus een OGO moet/kan opvoeren met een straatadres. Het element AdrGrp-bag-toevoegen, wat een restrictie is van AdrGrp-bag-kennisgeving, defineert als eerste element:
<choice>
    <element name="num.identificatie" type="BG:ObjectNummering-e" nillable="true"/>
    <element name="oao.identificatie" type="BG:ObjectNummering-e" nillable="true"/>
</choice>
Met andere woorden of een num.identificatie of een aoa.identificatie moet 1 keer voorkomen. Beiden zijn niet van toepassing.

Een mogelijke oplossing is de choice aan te passen tot:
<choice minOccurs="0">
zodat in dezen geen restrictie ten opzichte van AdrGrp-bag-kennisgeving wordt gedefinieerd.

Han Welmer

Zie ook de post van Sid Brouwer van 14-4-2011 met als titel:
    Vraag: waarom aot-identificatie in AdrGrp-kerngegevens?
en als laatste reactie:
   Het lijkt mij het beste om aot.identificatie te verwijderen uit
   de choice en niet te vervangen door opr.identificatie, want ...
   Deze wijziging zal worden doorgevoerd in de patch van
   1 juli 2011, tenzij er nog tegenargumenten komen.
Ik constateer dat dit niet of niet correct is uitgevoerd.

Robert Melskens

Han,

Ik heb het nagekeken maar in de complexType 'AdrGrp-kerngegevens' die nu te vinden is binnen 'bg0310_ent_basis.xsd' kom ik 'aot.identificatie' niet meer tegen. Waarom is naar jou mening dit erratum niet correct uitgevoerd?

Han Welmer

Het gaat niet om AdrGrp-kerngegevens in bg0310_ent_basis.xsd maar om AdrGrp-bag-toevoegen in bg0310_ent_bag.xsd.

Zie bestand bg0310_ent_bag.xsd
in map bg0310zkn0310_20120912_patch13\bg0310\bag\

complexType name="AdrGrp-bag-toevoegen" ...
restriction base="BG:AdrGrp-bag-kennisgeving" ...
<sequence minOccurs="0">
  <choice>
    <element name="num.identificatie"
       type="BG:ObjectNummering-e" nillable="true"/>
    <element name="oao.identificatie"
       type="BG:ObjectNummering-e" nillable="true"/>
  </choice>
  ...

Conclusie: of num.identificatie of aoa.identificatie is nog steeds verplicht.

Robert Melskens

Han,

De post van Sid Brouwer waar jij naar verwijst ('http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-%28stuf%29/forum...') gaat volgens mij toch echt over  'AdrGrp-kerngegevens' in 'bg0310_ent_basis.xsd' en daarin is de wijziging wel uitgevoerd.

Volgens mij is de wijziging van 'AdrGrp-bag-toevoegen' in 'bg0310_ent_bag.xsd' waar jij het in deze post over hebt een nieuw erratum.

Han Welmer

Ik heb toch een nieuwe post gestart?