Ondersteuning BAG Processenhandboek 2013 in StUF BG 3.10

2 reacties / 0 nieuw
Frank Geerlings
Ondersteuning BAG Processenhandboek 2013 in StUF BG 3.10

Het processenhandboek 2013 is al een tijd vastgesteld, maar een groot deel van de aanpassingen en toevoegingen worden niet ondersteund in het bg3.10 berichten verkeer. Wanneer wordt hier naar gekeken om dit ook te gaan ondersteunen gezien er steeds meer gebruik gemaakt wordt van dit berichtenverkeer en de BAG applicaties ook indirect te maken hebben met de binnengemeentelijke berichten. Een aantal situaties die volgens het processenhandboek mogelijk moeten zijn zoals het uitstellen van een intrekking van een verblijfsobject met nummeraanduiding als er iemand op staat ingeschreven bij een splitsing, samenvoeging of ingrijpende verbouwing is momenteel niet op te vangen in de bg3.10 berichten bij deze gebeurtenissen. Is er een indicatie aan te geven wanneer deze uitbreidingen beschikbaar komen in het koppelvlak BAG WOZ In augustus is een dergelijke vraag al gemeld door jbuul in de BAG groep en is in de onderhoudsverzoeken geregistreerd als ONV0346.

Sid Brouwer

In het overzicht van de onderhoudsverzoeken staat:

Tijdens de StUF Expertgroep van 28-1-2015 is dit erratum besproken en is geconstateerd dat er behoefte is aan de aanpassing. Sid Brouwer vond dat we dit in StUF-BG 3.20 zeker moeten doen, of het in 3.10 moet gebeuren is nog de vraag. De StUF Expertgroep was het daar mee eens. Er is voorgesteld om een nieuw werkgroepje op te richten dat zich gaat richten op het opstellen van een nieuwe BAG berichtencatalogus.

Vanuit onze BAG-productgroep is het verzoek gekomen hier toch eens naar te gaan kijken. Een aantal gebeurtenissen is interessant voor de terugkoppeling richting WOZ. Misschien moeten we dit toch niet te lang uit gaan stellen. In ieder geval zou het genoemde (op te richten) werkgroepje al eens kunnen gaan kijken naar mogelijke oplossingen. Als dat al niet meer in 3.10 kan gebeuren, dan zou het hierdoor toch sneller gerealiseerd kunnen zijn in 03.20.