Ondersteuning datumvelden van de adresrelaties in Key2Datadistributie

1 bericht / 0 nieuw
Robert Melskens
Ondersteuning datumvelden van de adresrelaties in Key2Datadistributie

Via mail bereikte mij de volgende vraag van Jan Saarloos (Rijwijk):

In het binnengemeentelijk berichtenverkeer op basis van Stuf 3.10 lopen wij tegen een probleem aan met een paar datumvelden.
Die worden in ons datadistributiesysteem op 00-00-0000 gezet. Centric zegt daarover:
StUF 3.10 ondersteunt enkele datumvelden van de adresrelaties niet, te weten:

  • Begindatum correspondentieadres (8120 van NPSAOACOR)
  • Einddatum correspondentieadres (8130 van NPSAOACOR)
  • Einddatum verblijfadres (8130 van NPSAOAVBL)

In Key2Datadistributie wordt hiervoor de "onbekende" datumwaarde (00-00-0000) gehanteerd.

Klopt deze redenering en zo ja, is hiervoor een wijziging onderweg?

Zijn kernvraag is dus of het klopt dat de drie genoemde datumvelden niet zijn opgenomen in de definitie van StUF-BG 3.10.

In het RSGB is de relatie “SUBJECT heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING” opgenomen. Bij de verStUFfing daarvan is correspondentieadres platgeslagen door het opnemen van een groepselement sub.correspondentieAdres (zie de 'keuzeverStUFfing RSGB.pdf' in dit zip-bestand pagina 16). De attributen als beginGeldigheid en eindGeldigheid zijn daarin niet meegenomen. 'Begindatum correspondentieadres' en 'Einddatum correspondentieadres' worden dus inderdaad niet ondersteund.

Wat het derde veld ('Einddatum verblijfadres') betreft wordt ik wat in de war gebracht door het bestaan van zowel het element 'inp.verblijftIn' als het element 'verblijfsadres'.
De laatste is volgens mij echter het element dat gerelateerd is aan het derde veld. In het RSGB is de relatie “INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON verblijft in VERBLIJFSOBJECT” opgenomen.
Bij de verStUFfing van die relatie is eveneens besloten deze plat te slaan in het groepselement 'verblijfsadres' eveneens zonder dat de attributen als beginGeldigheid en eindGeldigheid zijn daarin niet meegenomen (zie nogmaals de 'keuzeverStUFfing RSGB.pdf' in dit zip-bestand pagina 16). Ook het derde veld wordt dus in StUF-BG 3.10 niet ondersteund.

Wijzigingen m.b.t. de verStUFfing van deze relaties zitten volgens mij niet in de planning.