Onduidelijkheid meta-element Authentiek

2 reacties / 0 nieuw
Henk Timmermans
Onduidelijkheid meta-element Authentiek

Bij het meta-element authentiek kun je niet aangeven bij welke groep of bij welk element het hoort, want die attributen zijn 'prohibited': Hetgeen lijkt te impliceren dat 'authentiek' altijd refereert naar een 'entiteit'. Echter in npsLk01 komt er (zie hieronder) twee keer het element authentiek voor. aaaaaaaaaaaaaaaa J Adresseerbaar objecttype aaaaaaaaaaaaaaaa J De vraag is derhalve: kan een groep/element ook 'authentiek' zijn; - en zo ja, moet dan de definitie niet worden aangepast?

Maarten van den...

Hallo Henk,

Het klopt dat authentiek altijd betrekking heeft op een hele entiteit zoals die wordt onderkend in het stelsel van basisregistraties. Daarom zijn element en groep ook prohibited. De waarde J wil zeggen dat de zender garandeert dat de geleverde waarden in overeenstemming zijn met de authentieke waarden in de basisregistratie.

Bij bijvoorbeeld nnp doet zich de complicatie voor dat nnp weer een nummeraanduiding (num) bevat (een andere entiteit in het stelsel van basisregistraties). Voor zo'n andere entiteit wordt afzonderlijk aangegeven of de waarden ervan authentiek zijn. Een basisregistratie hoeft per slot van rekening deze gegevens niet mee te leveren. Omdat de nummeraanduiding is platgeslagen binnen nnp, komt het element authentiek op twee plaatsen voor binnen nnp.

Met vriendelijke groet,

Maarten