Ontbrekende gegevens bij gerelateerde TGO vraag

6 reacties / 0 nieuw
Joep Borghans
Ontbrekende gegevens bij gerelateerde TGO vraag

Ik maak voor mijn AOA vraagbericht gebruik van de relatie IsVan om bijbehorende objecten (TGO) op te zoeken.

Ik kan daarbij helaas niet alle gegevens van een TGO opvragen.

De gegevens die ik wel mag opvragen (zegt Centric) zijn :

- identificatie

- puntGeometrie

- gebruiksdoel

- en ogo.bouwjaar

Kan iemand me uitleggen waarom dat is?

Of moet ik voor de juiste gegevens m.b.v. een nieuwe TGO vraag de rest van de gegevens opvragen?

Robert Melskens

Als ik het schema er op nakijk dan ziin dit de binnen 'isVan/gerelateerde' op te vragen gegevens:

identificatie, typering, adresAanduidingGrp, brt.buurtCode, brt.buurtNaam, gem.gemeenteCode, gem.gemeenteNaam, wyk.wijkCode, wyk.wijkNaam, gbo.puntGeometrie, vlakGeometrie, type, vbo.soortWoonobject, gbo.bouwkundigeBestemming, gebruiksdoel, gbo.brutoInhoud, gbo.oppervlakte, gbo.inwinningswijzeOppervlakte, ogo.bouwjaar, vbo.laagsteBouwlaag, vbo.hoogsteBouwlaag, vbo.toegangBouwlaag, vbo.aantalKamers, vbo.ontsluitingVerdieping, aot.status, gbo.statusVoortgangBouw, aot.geconstateerd, inOnderzoek, ingangsdatumObject, einddatumObject, StUF:tijdvakGeldigheid, StUF:tijdstipRegistratie en StUF:extraElementen.

Zie complexType 'TGO-gerelateerdeVraag'.
Deze gegevens zou je dus gewoon in je antwoordbericht terug moeten kunnen krijgen.

Joep Borghans

Betekent dit dan dat Centric de overige gegevens niet vult? Of dat in hun DDS de structuur voor de overige gegevens nog niet aanwezig is?

Toen ik namelijk vroeg waarom ik gemeentenaam en wijknaam niet kon krijgen, kreeg ik te horen dat deze gegevens op verzoek wel eenmalig in de tabel aangevuld konden worden.

Sid Brouwer

Momenteel ondersteunt Key2Datadistributie niet alle door Robert genoemde gegevens in een AOA-TGO-relatie van het AOA-vraagbericht.

Sid Brouwer

Key2Datadistributie ondersteunt niet alle elementen van de IsVan-relatie in AOA-vraag-/antwoordberichten. Met TGO-vraag-/antwoordberichten kunnen meer TGO-gegevens worden opgevraagd.

Joep Borghans

Worden de TGO attributen die in het "Berichtenboek_Key2Datadistributie_StUF-BG_03 10_maart_2013.pdf" genoemd worden wel in de isvan relatie meegenomen. En als dat niet zo is, waar kan ik dan informatie hierover terugvinden?