Opnemen code of omschrijving in de berichten

8 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Opnemen code of omschrijving in de berichten

In de berichten die nu zijn gegenereerd voor bg 03.20 wordt steeds bij enumeraties de volledige betekenis opgenomen in het bericht, terwijl in de enumeratie ook vaak een code of afkorting is gedefinieerd.

Bij sommige codelijsten/enumeraties zijn echter de codes zodanig ingeburgerd dat het de voorkeur heeft deze codes uit te wisselen. Bijvoorbeeld bij de gebruikscodes voor het WOZ-object weet iedereen wat je bedoelt met de codes 10, 11 en 12. Er zijn echter maar heel weinig mensen die de exacte betekenis van die codes zo kennen.

Het zou dus wenselijk zijn om bij dit attribuut de code te gebruiken in de berichten in plaats van de volledige betekenis. Maar om dat mogelijk te maken bij het genereren van de xsd-schema zou je dan in het UGM-model een parameter moeten kunnen meegeven waarin staat of in de xsd-schema de code moet worden opgenomen of juist de volledige betekenis (of wellicht zelfs beide).

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0488.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Henri Korver

Mijn voorstel is dat als default de omschrijvingen worden gegenereerd als waarden van de enumeraties in het schema. Maar dat het ook mogelijk moet zijn om op UGM niveau aan te geven als je codes wilt genereren in plaats van omschrijvingen. Dus op UGM niveau moeten we dan een tagged value toevoegen bijv. "GenereerEnumeratieCode" met als waarden "Ja" en "Nee".  De waarde "Nee" is de default waarde en betekent genereer de  omschrijving. Als de tagged value "GenereerEnumeratieCode" leeg is dan betekent dat ook "Nee". Het spreekt voor zich dat het schema-algoritme hier ook op moet worden aangepast.

Michiel Verhoef

Voor mijn gevoel gaat het vermengen van codes en omschrijvingen verwarrend werken. Misschien is een betere aanpak in de enumeraties iets als een URI te gebruiken die naar believen vertaald kan worden naar een omschrijving of code of wat op dat moment beter aansluit.

Henri Korver

Dit gaat om enumeraties met statische waardenlijsten, dus geen dynamische waardenlijsten! Voor enumeraties met dynamische waardenlijsten kunnen we al URI's gebruiken. Ook voor tabelentiteiten kunnen we URI's gaan gebruiken als RFC0487 morgen wordt goedgekeurd.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 juni 2017 is het voorstel van Henri besproken. Uiteindelijk is besloten om altijd gebruik te maken van codes. Henri zal het algoritme op basis waarvan de basisentiteitenschema's worden gegenereerd aanpassen waarmee de gewenste aanpassing wordt doorgevoerd. Het onderhoudsverzoek ONV0488 mag worden afgevoerd.

Henri Korver

Geldt dit besluit om altijd codes te gebruiken in enumeraties voor alle sectormodellen? Bijvoorbeeld ook voor de vertaling van RGBZ naar zkn0320? Immers in het RGBZ zijn in de enumeraties alleen de omschrijvingen gespecificeerd en niet de codes.

Maarten van den...

Ik ben bang dat je per geval zult moeten uitzoeken of het gaat om een enumeratie waarvoor een code/omschrijving tabel bestaat (in dat geval moet je conform het besluit van de expertgroep de code gebruiken) of een enumeratie zonder code/omschrijving tabel (dan gebruik je de omschrijving).