Parameter Sortering in Lv01, Lv07, Lv09, Lv11 en Lv13-vraagberichten.

4 reacties / 0 nieuw
Barent Brouwers
Parameter Sortering in Lv01, Lv07, Lv09, Lv11 en Lv13-vraagberichten.

Bij Lv01, Lv07, Lv09, Lv11 en Lv13-vraagberichten kan een sortering worden meegegeven, en nu citeer ik uit de Stuf 0301 documentatie :

" Het element sortering geeft aan volgens welke sortering de objecten teruggegeven moeten worden. Het waardebereik van sortering is 0 – 99. De waarde 0 geeft aan dat het vragende systeem niet geïnteresseerd is in de volgorde. Als sortering de waarde nul heeft, dan mag het antwoordende systeem de objecten in een door het antwoordende systeem zelf te bepalen volgorde teruggeven.Het sectormodel dient de sorteringen groter dan nul voor elk fundamenteel en tabel entiteittype te specificeren door per sortering de elementen en relaties van het fundamentele entiteittype op te sommen waarop achtereenvolgens oplopend of aflopend gesorteerd wordt. Indien een relatie onderdeel is van de sortering, dan wordt voor die relatie de sorteervolgorde gespecificeerd door aan te geven op welke elementen en relaties van de relatie en van de gerelateerde entiteit oplopend of aflopend wordt gesorteerd. Bij het entiteittype persoon zou bijvoorbeeld als sortering 1 gespecificeerd kunnen worden dat eerst aflopend wordt gesorteerd op geboortedatum en daarbinnen oplopend op geslachtsnaam en voorletters. Sortering 2 zou kunnen zijn oplopend op achtereenvolgens postcode, huisnummer van het verblijfsadres en vervolgens op geslachtsnaam en voorletters. "

Als ik kijk in voorbeeldvraagberichten zie ik bijvoorbeeld dit :

<ns2:parameters>

<ns1:sortering>4</ns1:sortering>

<ns1:indicatorVervolgvraag>false</ns1:indicatorVervolgvraag>

<ns1:maximumAantal>99999999</ns1:maximumAantal>

</ns2:parameters>

Met een integer wordt een bepaalde sortering aangeduid.

Als ik kijk in het schema bg0310_msg_stuf_vraagAntwoord.xsd, dan vind ik daar bijvoorbeeld een simpleType AOA-sortering.

Maar een definitie van de sortering kan ik zo gauw niet vinden.

In het document StUF best practices vind ik dit :

"In de restriction XXX-Sortering op StUF:Sortering wordt via het facet <maxInclusive value=”nn”/> het aantal sorteringen voor het entiteittype XXX gezet. Daarnaast worden in een <annotation> van dit simpleType als <appinfo> de sorteringen gespecificeerd5. <appinfo> bevat één of meer elementen <sorteringObject>. Het element <sorteringObject> bevat allereerst het element <nummer> met het nummer van de sortering gevolgd door één of meer <element> elementen met de elementen uit de sortering. Een sorteringselement wordt gespecificeerd als een Xpath expression. Wanneer op een element Descending gesorteerd wordt, dan wordt op het <element> element een attribute order=”DESC” toegevoegd. De sorteringen voor NPS worden bijvoorbeeld als volgt geannoteerd:

1.ParameterVraagSynchroon

<annotation>

<appinfo>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>1</StUF:nummer>

<StUF:element>geslachtsnaam</StUF:element>

<StUF:element>voorletters</StUF:element>

<StUF:element>voorvoegselGeslachtsnaam</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>2</StUF:nummer>

<StUF:element>verblijfsadres/aoa.identificatie</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>3</StUF:nummer>

<StUF:element>verblijfsadres/aoa.postcode</StUF:element>

<StUF:element>verblijfsadres/aoa.huisnummer</StUF:element>

<StUF:element>verblijfsadres/aoa.huisletter</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>4</StUF:nummer>

<StUF:element>verblijfsadres/gor.straatnaam</StUF:element>

<StUF:element>verblijfsadres/aoa.huisnummer</StUF:element>

<StUF:element>verblijfsadres/aoa.huisletter</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>5</StUF:nummer>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/lnd.landcode</StUF:element>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland3</StUF:element>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland2</StUF:element>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland1</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>6</StUF:nummer>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/lnd.landnaam</StUF:element>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland3</StUF:element>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland2</StUF:element>

<StUF:element>sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland1</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>7</StUF:nummer>

<StUF:element>geboortedatum</StUF:element>

<StUF:element>geslachtsnaam</StUF:element>

<StUF:element>voorletters</StUF:element>

<StUF:element>voorvoegselGeslachtsnaam</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>8</StUF:nummer>

<StUF:element>inp.bsn</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>9</StUF:nummer>

<StUF:element>inp.a-nummer</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>10</StUF:nummer>

<StUF:element>sub.rekeningnummerBankGiro</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>11</StUF:nummer>

<StUF:element>sub.telefoonnummer</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>12</StUF:nummer>

<StUF:element>sub.emailadres</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>13</StUF:nummer>

<StUF:element>rps.isEigenaarVan/gerelateerde/kvkNummer</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

<StUF:sorteringObject>

<StUF:nummer>14</StUF:nummer>

<StUF:element>anp.identificatie</StUF:element>

</StUF:sorteringObject>

</appinfo>

</annotation>

De inhoud van deze appinfo is in het StUF-schema gedefinieerd als het element sorteringObject. "

 

Mijn vraag is : waar kan ik deze sorteringObject elementen vinden ?

 

 

Robert Melskens

Barend,

Ik begrijp je vraag helaas niet zo goed. Je zou zeggen dat je ze al gevonden zou moeten hebben want juist in het schema 'bg0310_msg_stuf_vraagAntwoord.xsd' dat je al noemt staan de 'StUF:sorteringObject' elementen.
Bijv. in het door jou genoemde simpleType 'AOA-sortering' zie ik in het annotation element:

    <appinfo>
        <StUF:sorteringObject>
            <StUF:nummer>1</StUF:nummer>
            <StUF:element>identificatie</StUF:element>
        </StUF:sorteringObject>
        <StUF:sorteringObject>
            <StUF:nummer>2</StUF:nummer>
            <StUF:element>postcode</StUF:element>
            <StUF:element>huisnummer</StUF:element>
            <StUF:element>huisletter</StUF:element>
        </StUF:sorteringObject>
        <StUF:sorteringObject>
            <StUF:nummer>3</StUF:nummer>
            <StUF:element>gor.openbareRuimteNaam</StUF:element>
            <StUF:element>huisnummer</StUF:element>
            <StUF:element>huisletter</StUF:element>
        </StUF:sorteringObject>
        <StUF:sorteringObject>
            <StUF:nummer>4</StUF:nummer>
            <StUF:element>wpl.woonplaatsNaam</StUF:element>
            <StUF:element>gor.openbareRuimteNaam</StUF:element>
            <StUF:element>huisnummer</StUF:element>
            <StUF:element>huisletter</StUF:element>
        </StUF:sorteringObject>
    </appinfo>

staan. Wellicht begrijp ik je vraag niet goed, geef in dat geval nog even aan welke info je nu precies van me wil hebben.

Barent Brouwers

De sorteringen staan in bg0310_msg_stuf_vraagAntwoord.xsd, als in XMLSpy op ann: en dan Whole Annotation Data wordt geklikt.

Robert Melskens

Een andere mogelijkheid is het XML-Schema in text view te bekijken maar daar zal niet iedereen zich even comfortabel bij voelen.