RFC: Afschaffen tabelentiteiten

6 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
RFC: Afschaffen tabelentiteiten

Het voorstel is om tabelentiteiten (zoals NAT, ACD, LND, PRT, etc.) af te schaffen en te vervangen door dynamische waardenlijsten zoals beschreven in sectie 3.2.4 van de stuf0302 standaard

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0487.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 junu 2017 is dit RFC besproken. Er is bekeken welke opties er zijn om de huidige methode voor het ophalen van de verschillende tabelentiteiten te vervangen zodra tabelentiteiten zijn afgeschaft en hoe dat past in de architectuur die KING voor ogen heeft.
Daarnaast is ook besproken waar we mogelijk tegenaan gaan lopen. Denk bijv. aan security issues.
Aangezien de mate waarin tabelentiteiten op dit moment gebruikt worden van invloed zijn op de complexiteit van de overgang is besloten een inventarisatie uit te voeren. Daarvoor worden alle organisaties benadert die ook benadert zijn bij de inventarisatie die in 2015/2016 ook is uitgevoerd m.b.t. het gebruik van de generieke berichten.

Henri Korver

Op het forum is een inventarisatie gestart voor het inventariseren van tabelentiteiten die in de praktijk uitgewisseld worden, zie hier.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 20 september is de StUF Expertgroep het er over eens geworden dat de beslissing of een tabelentiteit omgezet moet worden naar een dynamische waardenlijst in de werkgroep van het RSGB moet worden genomen. Henri gaat dit met Ellen bespreken. Daarnaast is besloten de naam RFC0487 te wijzigen van 'RFC: Afschaffen tabelentiteiten ' in 'RFC: Omzetten tabelentiteiten naar dynamische waardenlijsten'.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 18 oktober is door Ton Timmermans aangegeven dat voor een aantal entiteiten die we willen omzetten naar een dynamische waardenlijst nu berichten worden verstuurd bij wijzigingen. Pink Roccade wil daar wel graag gebruik van blijven maken.