RFC: Metagegeven <authentiek> schrappen

9 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
RFC: Metagegeven <authentiek> schrappen

In het kader van de versimpeling van StUF bij deze het voorstel om het metagegeven <authentiek> niet meer op te nemen in de bg0320-schema's. Met <authentiek> kun je aangeven of de gegevens van een entiteittype zijn ontleend aan een basisregistratie met als waarden true  en false. Vaak zijn systemen of gebruikers achter schermen niet instaat om dit veld te voorzien van de goede waarde. Dit leidt tot verwarring. Bovendien kan dit voorstel gezien worden als een leerpunt uit de pilot RSGB Bevragingen waar dit metagegeven ook niet wordt gebruikt.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als RFC0486.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Annemiek Droogh

In onze reactie op RSGB bevragingen is, op vragen van ons over authentiek, aangegeven dat het attribuut authentiek een andere betekenis krijgt. De nieuwe definitie van het RSGB wordt gevolgd. Indicatie authentiek heeft dan vijf waarden: Authentiek, Basisgegeven, Landelijke kerngegeven, Gemeentelijk kerngegeven en Overig.

Gezien deze reactie begrijpen wij niet het voorstel om het attribuut nu te schrappen.

 

Maarten van den...

Het gaat niet om het afschaffen van het in het RSGB3.0 gedefinieerde attribuut authentiek bij een attribuutsoort met bovengenoemde waarden, maar om het afschaffen van het in het VerStUFfingsdocument RSGB 2.0 gedefinieerde element <authentiek> met als waarde J/N oid.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 juni 2017 is dit RFC besproken.
Er werd gesteld dat het element 'authentiek' toegepast wordt in het WABO-BAG koppelvlak en dat we het dus niet uit de StUF standaard kunnen verwijderen. Dat bleek echter te berusten op een fout in het RSGB. Daarin moet op elk BAG object de waardelijst van het attribuut 'status' uitgebreid worden met de waarde 'nog niet opgenomen in BAG'.
Dit RFC is daarop door de StUF Expertgroep goedgekeurd.

Henri Korver

De fout in het RSGB is terug gemeld via het desbetreffende forum, zie hier.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 20 september 2017 is duidelijk geworden dat dit probleem in het RSGB moet worden opgelost.
Onder voorwaarde dat het probleem in het RSGB wordt opgelost en de extra waarde dus in StUF-BG 3.20 wordt opgenomen wordt dit RFC nogmaals goedgekeurd. Daarnaast kunnen er nog tot en met 4 oktober reacties in deze discussie worden geplaatst op basis waarvan goedkeuring alsnog kan worden opgeschort.

Ruud Kathmann

Wij zijn het eens dat het element "authentiek" kan vervallen onder de voorwaarde dat er voor de BAG-objecten die nog niet "officieel" zijn, omdat de vergunning/huisnummerbesluit/straatnaambesluit nog in voorbereiding is, een alternatief is. Omdat de discussie over het toevoegen van deze extra status bij BAG-objecten nog niet beëindigd is, kan nog niet worden vastgesteld of aan deze voorwaarde is voldaan.

Naar onze mening is het besluit om "authentiek" te schrappen daarmee nog niet definitief en kan pas definitief worden als de genoemde statustoevoeging bij de BAG-objecten is gerealiseerd.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 18 oktober is besloten om het element 'Authentiek' ongeacht het antwoord van het RSGB te schrappen. Er ontstaat dan wel een probleem in het Wabo-BAG koppelvlak. Henri Korver heeft daarom beloofd een oplossing voor dat probleem in deze discussie te posten.