RFC: Verplicht vermelden coördinatenstelsel in bg0310

4 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
RFC: Verplicht vermelden coördinatenstelsel in bg0310

Probleem
In bg0310-berichten wordt bij het uitwisselen van geometrische gegevens het gebruikte coördinatenstelsel niet altijd vermeld.

Oplossing
Zorg ervoor dat het srsName attribuut altijd verplicht wordt ingevuld met een EPSG-code die correspondeert met het coördinatenstelsel dat door het RSGB wordt voorgeschreven. De EPSG-code kan worden opgezocht in de NEN3610. Voor meer informatie over EPSG-codering zie sectie 5.2.3 van het document:
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/standaarden/20100115_Rapporta...

De bovenbeschreven verplichting kan op twee manieren worden afgedwongen:

  1. Door gebruik te maken van de “fixed” constructie van XML Schema waarmee de waarde van het srsName attribuut van te voren kan worden ingevuld.
  2. Door de bovengenoemde constraint in de tekst van de specificatie van sectormodel bg0310 te beschrijven.
Henri Korver

Ter aanvulling: deze RFC correspondeert met aanbeveling B06 op pagina 90 van het harmonisatie-document StUF-NEN3610.

Maarten van den...

Paul Janssen van Geonovum heeft aangegeven dat het verplicht maken van het attribute srsName geen optie is, omdat het coördinatenstelsel op allerlei niveaus gespecificeerd kan worden en daardoor niet in elk element verplicht is.

Wat resteert is derhalve een verwijzing naar de regels van NEN3610 hieromtrent. Het lijkt me goed om deze regels op te vragen bij Geonovum.

Maarten van den...

Paul Janssen van Geonovum heeft inmiddels een verwijzing naar deze regels aangeleverd en het zal in de patch die op 1 oktober 2010 wordt uitgebracht als een erratum worden opgenomen in het document keuzenVerStUFffingRSGB.