transformatie Bg0204 naar Bg0310 levert ongeldig bericht op

9 reacties / 0 nieuw
Ton Timmermans
transformatie Bg0204 naar Bg0310 levert ongeldig bericht op

In de sheet mappingBg0204Bg0310 wordt niet vermeld dat bij gerelateerden tijdvakgeldigheid en tijdstipregistratie altijd verwijderd moeten worden.

Ook is het zo dat gereleateerden in Bg0310 minder elementen mogen bevatten dan in Bg 0204.

Transformaties leiden nu tot ongeldige berichten in Bg 0310. 

Kunnen de verschillen tussen Bg 0310 en Bg 0204 in kaart worden gebracht en vermeld worden in de mapping?

Robert Melskens

Dit erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR277.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.wikixl.nl/wiki/basisgemeente/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Ton,

Ik heb inderdaad gezien dat in het genoemde mappingbestand in bijv. 'PRS/PRSADRCOR/ADR' de beide 'tijdvakGeldigheid' elementen ontbreken. Het lijkt me goed om ook die elementen in de mapping op te nemen met een lege kolom 'Elementnaam bg0310'.

Ook zie ik dat de gerelateerde in Bg0310 minder elementen mogen bevatten dan in Bg0204. Ik heb daar echter zo vlug geen fouten in kunnen ontdekken. Mijn zoektocht is echter nog niet zo grondig geweest dat ik alle entiteiten al heb bekeken. Die fouten zitten er dus mogelijk wel in. Kan jij mij een voorbeeld aan de hand doen van zo'n fout?

Overigens heb ik in PRS wel een foutje gevonden. In 'PRS/PRSNAT/NAT' staan nu de elementen 'begindatum' en 'einddatum' terwijl dat volgens mij 'datumVerkrijging' en 'datumVerlies' moet zijn.

Ton Timmermans

M.b.t. gerelateerden zit het probleem vooral bij vraag/antwoord en historie. De mapping daarvoor is niet expliciet opgenomen in tegenstelling tot kennisgevingen. Voor NAT bestaat al een oud erratum in BG0204 dat de naamgeving niet klopt. Op PRSNAT niveau is 'datumVerkrijging' en 'datumVerlies' terecht. Op NAT niveau zou dit eigenlijk 'begindatum' en 'einddatum' moeten zijn. Waarschijnlijk is in de mapping op dit erratum al voorgesorteerd.

Robert Melskens

Ton,

Ik heb voor de mapping van bg0204 naar bg0310 de verschillen geinventariseerd en op basis daarvan de mapping aangepast (zie de bijlage). Aan jou maar ook aan andere leden van de community de vraag om de nieuwe mapping te checken.

Zodra deze mapping is goedgekeurd ga ik kijken wat er in de mapping van bg0310 naar bg0204 moet wijzigen.

Groet,

Robert

Bijlage

ERR277-InventarisatieOntbrekendeMappingBg0204Bg0310.xls
Maarten van den...

Het mappen van tijdvakGeldigheid, tijdvakRelatie en tijdstipRegistratie is gedefinieerd in het document 0301/vertaling0204vs0301.pdf en ik vraag me af of het zinvol is deze mapping ook nog eens te beschrijven in de mapping documenten (het kan geen kwaad). Het mappen van historie is ook beschreven in dat document en het opnemen van het historieMaterieel element in het mappingdocument lijkt mij verwarrend. De schema's van bg0204 laten inderdaad meer toe dan de schema's van bg0310, maar ik betwijfel of de bg0204-berichten die mappen naar niet-validerende berichten in bg0310 StUF-compliant zijn, omdat tabel 5 StUF0204 versie 01 aangeeft dat de gerelateerde alleen kerngegevens mag bevatten, tenzij anders gedefinieerd in het sectormodel. Het niet mappen van tijdvakGeldigheid in een gerelateerde is ook overbodig, omdat in een gerelateerde geen tijdvakGeldigheid mag voorkomen. Enkele verscherpingen lijken me welkom. Het wordt eenvoudiger om deze te beoordelen, als de overbodige aanvullingen zijn verwijderd.

Ton Timmermans

M.b.t. historie en vraag/antwooord zal het moeilijker worden om die goed in kaart te brengen. je moet dan beide varianten (BG0204 en 0310) vergelijken op: welk element kent historie en is de entiteit binnen vraag/antwoord gelijk gevuld in beide varianten. Misschien is het beter om een toelichting op te nemen in sheet waarin vermeld wordt dat rekening gehouden moet worden met verschillen in de subset van elementen van een entiteit in de verschillende voorkomens binnen berichten. Opnemen van historieMaterieel kan dan wat mij betreft ook achterwege gelaten worden. @Maarten Ik zag in de StUF mapping alleen een algemene opmerking hoe om te gaan met tijdvakGeldigheid maar niet specifiek gericht op de voorkomens binnen het sectormodel. Vandaar het verzoek om voor gerelateerden diit expliciet in de BG mapping op te nemen. @Robert, ik zou vosltaan met oftewel dit te beschrijven in de eerder genoemde toelichting of bij de entiteit-tab één regel 'tijdvakGeldigheid' op te nemen met in de Bg0310 kolom de opmerking dat deze niet bij gerelateerden kan voorkomen.

Maarten van den...

Voorstel is om dit erratum niet meer door te voeren. In de praktijk lijken er geen grote problemen te zijn (de laatste reactie van is 9 mei 2014) en naar verwachting verliest binnen ruwweg een jaar bg0204 de status inGebruik, omdat er een opvolger komt van bg0310.
 

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 februari 2017 is dit Erratum afgevoerd.