Twee typen voor wpl.woonplaatsNaam

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Twee typen voor wpl.woonplaatsNaam

In AOA-basis is het element wpl.woonplaatsNaam van het type NaamgevingObject-e, maar in OPR-basis is wpl.woonplaatsNaam van het type WoonplaatsNaam-e. Beide lijken een string van 80 karakters te zijn, dus waarom zijn er twee verschillende typen?

Maarten van den...

Er is hier geen goede reden voor. Het kan verbeterd worden naar het BAG-type NaamgevingObject, waarna het type WoonplaatsNaam-e verwijderd zou moeten kunnen worden. Ik stel voor dat King hiervoor ook een onderhoudsverzoek aanmaakt.