VerStUFfingsdocument en NNPMAC relatie

4 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
VerStUFfingsdocument en NNPMAC relatie

In het VerStUFfingsdocument is de NNPMAC relatie niet opgenomen als relatie die in de berichten wordt meegenomen.

Dit lijkt ons een probleem. Bij veel toepassingen lijkt van een niet-natuurlijk persoon niet alleen het RSIN van belang als identificerend gegeven, maar ook het Handelsregisternummer. Omdat het Handelsregisternummer in MAC staat, kan dat nu in de berichten niet worden meegenomen.

Wij denken dat het wenselijk is de NNPMAC relatie alsnog toe te voegen aan het VerStUFfingsdocument.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0490.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 juni 2017 is het voorstel van Ruud besproken. Het blijkt dat het RSIN nummer vaak niet bekend is en dat het KvK ook communiceert m.b.v. het handelsnummer.

De StUF Expertgroep concludeert uiteindelijk dat het probleem opgelost zou moeten worden in het RSGB.
Het zal dus bij de beheerder van het RSGB worden neergelegd. Daar zal moeten worden bepaald wat er moet gebeuren met dit onderhoudsverzoek.
Als mogelijke oplossingsrichting wordt geopperd om het MAC ook op te nemen binnen SUBJECT.

Henri Korver

Inmiddels is dit wijzigingsvoorstel op het RSGB gepost op het desbetreffende forum, zie hier.